Giáo dục Tin tức giáo dục

22/12/2018 - 12:35

Đa dạng hóa các mô hình và phương thức tập hợp sinh viên

TTH.VN - Sáng 22/12, tại Trường đại học (ĐH) Ngoại ngữ, ĐH Huế diễn ra Đại hội đại biểu Hội sinh viên (HSV) lần thứ V, nhiệm kỳ 2018 - 2020

Báo cáo tổng kết công tác hội và phong trào sinh viên nhiệm kỳ 2015 - 2018

Nhiệm kỳ 2015 – 2018, HSV triển khai thực hiện phong trào “Sinh viên 5 tốt” đã đạt được một số kết quả: 100 % Liên Chi hội trực thuộc triển khai cuộc vận động; 18 sinh viên được tuyên dương cấp HSV Đại học Huế, 134 cấp HSV trường. Công tác củng cố, nâng cao chất lượng HSV và tổ chức cơ sở hội đợc chú trọng và phát huy. Phong trào sinh viên tình nguyện ngày càng đi vào chiều sâu, được đa số sinh viên hưởng ứng, góp phần vừa tạo ra dư luận xã hội tích cực, vừa là môi trường thuận lợi để sinh viên rèn luyện, tiếp cận thực tế.

Trong nhiệm kỳ tới, HSV quan tâm nâng cao chất lượng hội viên, đa dạng hóa các mô hình và phương thức tập hợp sinh viên; đổi mới nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của HSV theo hướng cụ thể, thiết thực đáp ứng nhu cầu chính đáng của sinh viên.

Đại hội cũng hiệp thương bầu ra ban chấp hành, ban kiểm tra HSV Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐH Huế khóa V, nhiệm kỳ 2018 - 2020.

Tin, ảnh: Phước Ly

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP