15/12/2020 - 16:55

Đa dạng hóa hoạt động truyền thông về tác hại của thuốc lá

Luật PCTHTL chính thức có hiệu lực từ ngày 1/5/2015. Nhưng thực tế đến nay, nhiều người vẫn chưa nhận thức đầy đủ về những tác hại của thuốc lá, cũng như chưa chuyển nhận thức thành hành động trong việc bỏ thuốc lá, hoặc không hút thuốc trong nhà, nơi công cộng và địa điểm cấm hút thuốc lá hoàn toàn. Thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Y tế và Ban Chỉ đạo PCTHTL tỉnh, các sở, ban ngành đã triển khai mạnh mẽ hoạt động PCTHTL trên địa bàn. Song song phối hợp với các cơ quan truyền thông để xây dựng tin, bài, phóng sự nâng cao nhận thức cho các tầng lớp Nhân dân về tác hại của thuốc lá, Sở Y tế tổ chức truyền thông trực tiếp về PCTHTL với nhiều nội dung và đối tượng khác nhau, như: nơi làm việc, cơ sở y tế, trường học, các nhà máy, xí nghiệp, cộng đồng dân cư... Đồng thời, đẩy mạnh đào tạo mạng lưới cán bộ tham gia hoạt động PCTHTL cho đội ngũ cán bộ cơ quan hành chính, giáo viên dạy ngoại khóa, cán bộ y tế tư vấn tại cộng đồng, tổ trưởng tổ dân phố cán bộ quản lý nhà hàng, khách sạn.

Nội quy khách sạn không thuốc lá tại khu vực lễ tân của Khách sạn Duy Tân

Việc giám sát hoạt động xây dựng môi trường không khói thuốc trên địa bàn tỉnh cũng cho thấy, các đơn vị hành chính đã tăng cường triển khai hoạt động PCTHTL tại những nơi dễ nhìn, nơi thường tập trung đông người, nơi dễ diễn ra tình trạng hút thuốc lá. Nhiều nhà máy, xí nghiệp đã triển khai việc cấm hút thuốc lá tại nơi làm việc, như: treo biển cấm, nhắc nhở người lao động không hút thuốc lá trong giờ làm việc. Nhiều khách sạn cũng thực hiện tốt việc xây dựng môi trường không khói thuốc. Hầu hết các khách sạn không bố trí khu vực giành riêng cho người hút thuốc nên thực hiện nghiêm cấm các hành vi hút thuốc lá ở khu vực trong nhà.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe đại diện của UBND thị xã Hương Thủy và Trung tâm Y tế huyện Phong Điền chia sẻ những việc đã làm được để xây dựng môi trường “không thuốc lá” tại nơi làm việc và cơ sở y tế. Tuy vẫn còn nhiều khó khăn trong công tác PCTHTL, nhưng điều quan trọng mà Trung tâm Y tế huyện Phong Điền đã làm được là đơn vị đã xây dựng được môi trường không hút thuốc lá tại bệnh viện và công tác PCTHTL đạt được trong năm 2020 đạt được nhiều kết quả khả quan hơn những năm trước.

Tiếp tục nâng cao nhận thức về tác hại của thuốc lá, cũng như các quy định của Luật PCTHTL cho cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tỉnh, năm 2021, Ban Chỉ đạo PCTHTL tỉnh xác định 10 nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện. Trong đó, ưu tiên kiện toàn Ban Chỉ đạo PCTHTL các cấp; đẩy mạnh truyền thông về tác hại của thuốc lá trong trường học; đa dạng hóa các hình thức truyền thông về PCTHTL và tập trung truyền thông về các văn bản, quy định PCTHTL, cũng như những chế tài về các hành vi vi phạm Luật PCTHTL.

Bài, ảnh: ĐỒNG VĂN

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP