15/02/2017 - 22:29

Đẩy nhanh tiến độ chi trả tiền bồi thường thiệt hại sự cố môi trường biển

TTH - UBND tỉnh vừa có Công văn số 707/UBND-NN gửi các sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Công thương; UBND các huyện: Phong Điền, Quảng Điền, Phú Vang, Phú Lộc và thị xã Hương Trà yêu cầu tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện chi trả tiền đền bù thiệt hại do ảnh hưởng của sự cố môi trường biển.

UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thị xã nói trên tiếp tục tập trung chỉ đạo các địa phương tổ chức tốt công tác chi trả tiền đền bù thiệt hại do sự cố môi trường biển cho người dân, đảm bảo thuận lợi, an toàn, chính xác, không để xảy ra tiêu cực; tổ chức rà soát, phê duyệt, giải ngân hết kinh phí tạm ứng đợt 1; tiếp tục thực hiện chi trả đợt 2 theo hướng dẫn của các ngành chức năng liên quan. Tổ chức hướng dẫn người dân trong việc sử dụng tiền bồi thường đúng mục đích để khôi phục sản xuất, ổn định cuộc sống sau sự cố môi trường biển; chuyển đổi nghề, phát triển nghề biển và nuôi trồng thủy sản trong vùng đầm phá nhằm ổn định sinh kế bền vững.

Sở Tài chính chủ trì phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu phân bổ kinh phí bổ sung đợt 2 cho các địa phương; hướng dẫn các địa phương tổ chức chi trả tiền đền bù thiệt hại do ảnh hưởng của sự cố môi trường biển một cách hợp lý, chính xác, thuận lợi.

Lương Xuân Trà

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP