26/05/2017 - 14:13

Đại biểu Quốc hội cho ý kiến về Dự án Luật quy hoạch

Sáng nay (26/5), các đại biểu Quốc hội đóng góp ý kiến về dự án Luật Quy hoạch, dự kiến được thông qua trong Kỳ họp thứ 3 lần này.

Mở đầu phiên thảo luận tại hội trường sáng 26/5, Quốc hội nghe Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật quy hoạch.

Các đại biểu tại Kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XIV

Ông Vũ Hồng Thanh cho biết, đa số ý kiến nhất trí với phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng. Có ý kiến đề nghị mở rộng phạm vi điều chỉnh của Luật; đề nghị cân nhắc quy định theo hướng Luật này quy định về nguyên tắc, chính sách và quản lý nhà nước về quy hoạch.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội nhấn mạnh: Ủy ban thường vụ Quốc hội tiếp thu và chỉnh lý như tại Điều 1 dự thảo Luật. Theo đó, phạm vi điều chỉnh bao gồm việc lập, thẩm định, quyết định hoặc phê duyệt, công bố, thực hiện, điều chỉnh, giám sát, đánh giá, kiểm tra, thanh tra quy hoạch; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt động quy hoạch.

Một số ý kiến đề nghị bổ sung một số nguyên tắc như: đảm bảo tính khả thi, tính đồng bộ; tính dự báo; tính ổn định, bảo vệ môi trường, tính nhân dân, tiết kiệm, tính thứ bậc,... Có ý kiến đề nghị bổ sung căn cứ lập quy hoạch.

Về vấn đề này, Ủy ban thường vụ Quốc hội cho rằng việc quy định cụ thể hơn các nguyên tắc cơ bản trong hoạt động quy hoạch cũng như nguyên tắc lập quy hoạch sẽ khắc phục được những hạn chế của công tác quy hoạch hiện nay đó là thiếu tính liên kết, đồng bộ, mâu thuẫn, chồng chéo, không phù hợp với nguồn lực.

Trong sáng nay, các đại biểu thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật quy hoạch.

Kết thúc phiên thảo luận, Bộ Kế hoạch đầu tư - cơ quan trình dự thảo Luật và Ủy ban Kinh tế của Quốc hội - đơn vị chủ trì thẩm tra phối hợp báo cáo, làm rõ vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Theo thống kê của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tổng số quy hoạch dự kiến lập cho thời kỳ 2011-2020 là 13.767 quy hoạch. Chỉ riêng kinh phí cho việc làm quy hoạch giai đoạn này đã lên tới gần 8.000 tỉ đồng.

Quy hoạch được lập quá nhiều nhưng chất lượng thấp, không gắn với nhu cầu sử dụng cũng như nguồn lực thực hiện và thiếu tính khả thi. Từ các sản phẩm nông sản như tôm, cá, mía đường, bò sữa đến các sản phẩm công nghiệp như thép, cơ khí… đâu đâu cũng có quy hoạch.

Luật Quy hoạch ra đời sẽ giảm số lượng từ 3.372 quy hoạch ngành, lĩnh vực, sản phẩm trong giai đoạn 2011-2020 xuống chỉ còn 38 quy hoạch ngành ở cấp quốc gia trong các ngành kết cấu hạ tầng, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường. Các quy hoạch như thương nhân xuất khẩu gạo, cơ sở kinh doanh thuốc lá, tổ chức hành nghề công chứng, làng nghề sản xuất rượu, mạng lưới buôn bán thuốc lá, cá rô phi, dưa hấu... sẽ bị loại bỏ.

Theo VOV

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP