Giáo dục Tin tức giáo dục

18/08/2020 - 20:41

Đại học Huế có 3 trường thành viên được gắn 4 sao

TTH.VN - Ngày 18/8, nhóm nghiên cứu của Đại học (ĐH) Quốc gia Hà Nội công bố kết quả xếp hạng đối sánh và gắn sao (UPM) lần đầu tiên cho 30 trường tại Việt Nam và ASEAN. Đáng chú ý, có 3 trường thành viên của ĐH Huế được gắn 4 sao.

Kết quả gắn sao các trường theo các tiêu chuẩn và tiêu chí của hệ thống xếp hạng UPM

Theo kết quả đánh giá năm đầu tiên của UPM với 30 ĐH Việt Nam và ASEAN, ĐH Huế có 3 trường thành viên thuộc nhóm trường định hướng nghiên cứu đạt tiêu chuẩn 4 sao gồm: ĐH Y Dược, ĐH Khoa học, ĐH Sư phạm (thuộc ĐH Huế). Ngoài ra, trong nhóm này còn có các trường: ĐH Sư phạm Hà Nội, Dược Hà Nội, Vinh, Thủy lợi, Mỏ - Địa chất, Giao thông Vận tải, Phenikaa, ĐH Burapha (Thái Lan) và Malang (Indonesia).

Trường ĐH Kinh tế, ĐH Huế thuộc nhóm tiêu chuẩn ba sao, cùng với các trường ĐH: Thành Đô, Nam Cần Thơ, Tây Đô, Phan Thiết và Centro Escalar (Philippines).

Các ĐH đạt tiêu chuẩn 5 sao gồm: ĐH Khoa học Tự nhiên và ĐH Công nghệ (thuộc ĐH Quốc gia Hà Nội), ĐH Bách khoa Hà Nội, ĐH Kasetsar (Thái Lan).

Ngoài ra, một số ĐH định hướng ứng dụng cũng đạt chuẩn 4 sao, gồm: ĐH Ngoại thương, Học viện Ngoại giao, ĐH Thủ Dầu Một, Quy Nhơn, Nguyễn Tất Thành và Đại học West Visayas (Philippines).

Hệ thống xếp hạng đối sánh và gắn sao - University Performance Metrics (UPM) là sản phẩm của nhóm nghiên cứu ĐH Quốc gia Hà Nội do GS. Nguyễn Hữu Đức đứng đầu, được tài trợ bởi Chương trình Khoa học giáo dục cấp quốc gia do Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì.

UPM đánh giá các trường ĐH dựa trên 8 nhóm tiêu chuẩn với 54 tiêu chí, mỗi tiêu chí có mốc chuẩn và trọng số riêng với tổng điểm là 1.000. Các nhóm tiêu chuẩn lớn gồm quản trị chiến lược (trọng số 6%), đào tạo (35%), nghiên cứu (20%), đổi mới sáng tạo (11%), hệ sinh thái đổi mới sáng tạo (6%), công nghệ thông tin và tài nguyên số (10%), mức độ quốc tế hóa (6%) và phục vụ cộng đồng (6%).

Các chỉ số thực tế của từng tiêu chí, tiêu chuẩn đều được đối sánh với mốc chuẩn và gắn sao (từ 1 đến 5 sao) giúp nhận diện tổng thể, có thể phân tích điểm mạnh, điểm yếu đến từng hoạt động, lĩnh vực của cơ sở giáo dục ĐH.

Hữu Phúc

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP