Giáo dục Tin tức giáo dục

18/11/2022 - 13:16

Đại học Huế có thêm 8 nhà giáo đạt tiêu chuẩn chức danh phó giáo sư

TTH.VN - 8 nhà giáo được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh phó giáo sư của ĐH Huế năm nay có 3 nhà giáo của Trường ĐH Nông Lâm; 1 nhà giáo của Trường ĐH Y - Dược, 1 nhà giáo của Trường ĐH Sư phạm, 1 nhà giáo của Trường ĐH Khoa học; 1 nhà giáo của Trường ĐH Luật cùng 1 nhà giáo của Khoa Kỹ thuật và Công nghệ.

Diễn tiến số liệu ứng viên xét đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư tại Hội đồng giáo sư cơ sở ĐH Huế năm 2022 (Nguồn: ĐHH)

Ngày 18/11, thông tin từ Đại học (ĐH) Huế cho biết, Chủ tịch Hội đồng Giáo sư Nhà nước đã ký Quyết định số 88/QĐ-HĐGSNN về việc công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2022. Theo Quyết định này, năm nay ĐH Huế có 8 nhà giáo đạt tiêu chuẩn chức danh phó giáo sư.

8 nhà giáo được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh phó giáo sư của ĐH Huế năm nay có 3 nhà giáo của Trường ĐH Nông Lâm; 1 nhà giáo của Trường ĐH Y - Dược, 1 nhà giáo của Trường ĐH Sư phạm, 1 nhà giáo của Trường ĐH Khoa học; 1 nhà giáo của Trường ĐH Luật cùng 1 nhà giáo của Khoa Kỹ thuật và Công nghệ.

Trong số 8 nhà giáo của ĐH Huế được công nhận năm nay, có 4 người đạt tiêu chuẩn chức danh phó giáo sư ở độ tuổi dưới 40 tuổi.

Ngoài 8 giảng viên cơ hữu của ĐH Huế, được công nhận đợt này còn có 3 ứng viên công tác tại các đơn vị khác đăng ký xét tại Hội đồng Giáo sư cơ sở ĐH Huế (1 ở Trường ĐH Đồng Tháp, 1 ở Trường ĐH Tây Nguyên và 1 ở Bệnh viện Trung ương Huế).

HỮU PHÚC

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP