Giáo dục Tin tức giáo dục

24/03/2021 - 20:03

Đại học Huế hợp tác toàn diện với Trường đại học Duy Tân

TTH.VN - Ngày 24/3, tại TP. Đà Nẵng diễn ra lễ ký thỏa thuận hợp tác toàn diện giữa Đại học (ĐH) Huế và Trường ĐH Duy Tân.

Đoàn cán bộ, lãnh đạo ĐH Huế và các trường, đơn vị thuộc và trực thuộc thăm các cơ sở đào tạo của Trường ĐH Duy Tân

Theo thỏa thuận hợp tác, hai đơn vị sẽ hợp tác trong hoạt động đào tạo thông qua trao đổi giảng viên giảng dạy và hướng dẫn luận án nghiên cứu sinh, luận văn thạc sĩ (theo nhu cầu của từng đơn vị thành viên, thuộc và trực thuộc mỗi bên); xây dựng hoặc chia sẻ chương trình đào tạo ĐH và sau ĐH; tiến đến công nhận tín chỉ lẫn nhau; đồng tham gia các chương trình đào tạo quốc tế, trao đổi sinh viên.

Hai đơn vị cũng hợp tác trong đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ; hỗ trợ nhau trong đào tạo trình độ tiến sĩ; trong đó ĐH Huế hỗ trợ đào tạo trình độ tiến sĩ một số ngành, hỗ trợ bồi dưỡng các chứng chỉ theo yêu cầu chuẩn chức danh nghề nghiệp cho giảng viên của Trường ĐH Duy Tân, hỗ trợ tổ chức thi và cấp chứng chỉ Tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam và Khung tham chiếu ngôn ngữ chung châu Âu (CEFR) cho giảng viên và người học của Trường ĐH Duy Tân.

Bên cạnh đó, cũng sẽ hợp tác trong hoạt động khoa học và công nghệ thông qua tổ chức các nhóm nghiên cứu mạnh liên trường, tiến đến có các nhóm nghiên cứu mạnh quốc gia, phối hợp tổ chức hội nghị, hội thảo quốc gia, quốc tế và công bố khoa học quốc tế; chia sẻ cơ sở vật chất và tài nguyên phục vụ nghiên cứu.

Tin, ảnh: M.Tâm

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP