24/05/2022 - 09:23

Đại học Huế thông báo tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế

THÔNG BÁO

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế thông báo tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế cho:

Nghiên cứu sinh Dương Công Bằng, ngành Khoa học cây trồng, với đề tài: “Nghiên cứu sử dụng phân kali và lưu huỳnh cho cây cà phê chè (Coffea Arabica) giai đoạn kinh doanh trên đất nâu đỏ bazan tại tỉnh Lâm Đồng”.

Thời gian: 8h00 ngày 06 tháng 6 năm 2022.

Địa điểm: Phòng họp Đại học Huế - số 1 Điện Biên Phủ, Thành phố Huế.

Trân trọng kính mời quý vị quan tâm tham dự./.

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP