Giáo dục Tin tức giáo dục

24/05/2016 - 20:59

Đại học Huế tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết chuyên đề về công tác cán bộ

TTH - Ngày 24/5, Đại học Huế tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết chuyên đề về công tác cán bộ Đại học Huế, giai đoạn 2006-2015.

Trong 10 năm qua, Đảng ủy Đại học Huế đã lãnh đạo trực tiếp, thống nhất về công tác tổ chức, cán bộ có sự phân cấp theo Quy chế hoạt động của Đại học Huế và các trường thành viên. Đội ngũ cán bộ có học hàm, học vị cao đã được nâng lên khá nhanh sau 10 năm, đứng thứ 3 trong nước chỉ sau Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh. Bộ máy Đại học Huế ngày càng hoàn thiện và phát triển đồng đều, kịp thời thành lập thêm một số đơn vị mới nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho xã hội. Đảng ủy, Giám đốc Đại học Huế đã lãnh đạo, chỉ đạo công tác tổ chức, cán bộ và thực hiện nhiều chính sách, biện pháp khuyến khích, tạo điều kiện cho cán bộ học tập, bồi dưỡng, nâng cao trình độ. Định kỳ tổ chức các hoạt động giao ban công tác tổ chức, nhân sự nhằm đánh giá kết quả công việc đã thực hiện và bàn chủ trương, biện pháp trọng tâm tiếp theo, thực hiện đúng chủ trương của Đảng về công tác tổ chức, cán bộ...

Đỗ Ngọc

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP