10/12/2015 - 21:44

Đại học Huế: Tổng kết kỳ thi trung học phổ thông quốc gia và tuyển sinh đại học, cao đẳng 2015

TTH - Ngày 10/12, Đại học Huế tổ chức hội nghị tổng kết kỳ thi trung học phổ thông quốc gia và tuyển sinh đại học, cao đẳng 2015 nhằm đánh giá, rút kinh nghiệm chuẩn bị cho việc triển khai công tác thi và tuyển sinh năm 2016.

Năm 2015, Đại học Huế được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao nhiệm vụ chủ trì Cụm thi số 26 để tổ chức kỳ thì hai trong một cho những thí sinh thuộc 3 tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế. Tổng chỉ tiêu Bộ cho phép Đại học Huế tuyển mới năm 2015 là 12.435 chỉ tiêu đào tạo hệ chính quy, với 12.135 chỉ tiêu đại học cho 128 ngành học và 300 chỉ tiêu cao đẳng cho 6 ngành học. Đại học Huế đã tiếp nhận 27.845 hồ sơ đăng ký dự thi của thí sinh. Số thí sinh có mặt dự thi các môn đạt tỷ lệ từ trên 97% -gần 100%. Công tác in sao đề thi, coi thi, chấm thi đã được thực hiện nghiêm túc, an toàn, đúng quy chế. Qua 3 đợt xét tuyển, Đại học Huế đã tuyển gần đạt chỉ tiêu được giao (94,23%), đây là tỷ lệ tuyển sinh khá cao so với các trường đại học trên toàn quốc.

Tại hội nghị, các đại biểu đưa ra những kiến nghị, đề xuất đối với Bộ Giáo dục và Đào tạo và phía Đại học Huế để chuẩn bị tốt hơn cho kỳ thi trung học phổ thông quốc gia và tuyển sinh đại học, cao đẳng 2016.

THANH VÂN

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP