Giáo dục Tuyển sinh

24/11/2016 - 13:54

Đại học không tham gia kiểm định: Sẽ có chế tài

Bộ GD-ĐT cho biết sẽ chế tài cụ thể đối với các trường không tham gia hoặc không được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục.

Theo kết luận của Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ tại về công tác Kiểm định chất lượng giáo dục cho biết sẽ rà soát, đánh giá năng lực của các trung tâm KĐCLGD hiện có, bao gồm tự đánh giá của từng trung tâm và đánh giá ngoài bởi các tổ chức đánh giá độc lập.

Sẽ chế tài cụ thể đối với các trường không tham gia hoặc không được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục

Căn cứ trên kết quả đánh giá, Cục Khảo thí và KĐCLGD - Bộ GD-ĐT phối hợp với các trung tâm KĐCLGD đề xuất các giải pháp để tăng cường năng lực cho các trung tâm. Trung tâm nào không đáp ứng yêu cầu theo quy định sẽ không được tiếp tục kiểm định. Cục Khảo thí và KĐCLGD chủ trì, triển khai và báo cáo kết quả cho lãnh đạo bộ trước ngày 31/12.

Cục Khảo thí và KĐCLGD xây dựng kế hoạch, lộ trình KĐCLGD cho tất cả các cơ sở giáo dục ĐH (bao gồm cả cơ sở giáo dục ĐH công lập và ngoài công lập), khuyến khích các trường chủ động chuẩn bị điều kiện, tự nguyện tham gia kiểm định, nhằm minh bạch các điều kiện bảo đảm chất lượng và xây dựng thương hiệu trường.

Xác định rõ quyền lợi đối với các trường đạt kiểm định, và chế tài cụ thể đối với các trường không tham gia hoặc không được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục. Kết quả kiểm định phải được công bố công khai, trên cơ sở đó bộ sẽ xem xét, lựa chọn khoảng 15-20 trường trọng điểm để tăng cường đầu tư. Công bố kế hoạch trước ngày 30/11 để các cơ sở giáo dục biết và đăng ký kiểm định.

Bộ trưởng cũng yêu cầu tăng cường cả về số lượng và chất lượng đối với đội ngũ kiểm định viên KĐCLGD. Các cơ sở đào tạo kiểm định viên rà soát, điều chỉnh chương trình đào tạo, nhằm đào tạo được các kiểm định viên đầy đủ năng lực chuyên môn, phẩm chất... Đồng thời, tăng cường năng lực cho các đơn vị chuyên trách làm công tác đảm bảo chất lượng bên trong cơ sở giáo dục ĐH. Các cơ sở giáo dục phải báo cáo về Bộ năng lực của các đơn bị chuyên trách trước ngày 31/12.

Theo Vietnamnet

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích
ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP