29/05/2015 - 18:13

Đại hội các Đảng bộ: Điện lực, Cục Hải quan và Phòng Chính trị

TTH - Ngày 28 và 29/5, Đảng bộ cá đơn vị: Công ty Điện lực tỉnh, Cục Hải quan và Phòng Chính trị-Bộ CHQS tỉnh tiến hành đại hội nhiệm kỳ 2015-2020.

*Sáng 29/5, Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế tổ chức đại hội Đảng bộ lần thứ IX, nhiệm kỳ 2015-2020.

Nhiệm kỳ qua, cùng với hoạt động sản xuất kinh doanh, công ty thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, vận động đoàn viên, hội viên làm tốt công tác nhân đạo, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng với tổng số tiền trên 2,88 tỷ đồng.

Nhiệm kỳ 2015-2020, công ty phấn đấu điện thương phẩm toàn tỉnh tăng trưởng bình quân 12,2%/năm, đến năm 2020 điện thương phẩm đạt 2,3 tỷ kWh; tổn thất điện năng dưới mức 4,5%...
* Cũng trong thời gian trên, Đảng bộ Cục Hải quan Thừa Thiên Huế tiến hành Đại hội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2015-2020.
Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ đã lãnh đạo đơn vị thực hiện thành công kế hoạch cải cách, phát triển, hiện đại hóa Hải quan Thừa Thiên Huế giai đoạn 2011-2015, triển khai vận hành thành công hệ thống VNACCS/VCIS. Công tác xây dựng Đảng có nhiều tiến bộ cả chiều rộng và chiều sâu.
Nhiệm kỳ mới, Đảng bộ tập trung đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đơn giản hóa hồ sơ hải quan, tiếp tục triển khai cơ chế một cửa ASEAN, giảm thời gian thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu bằng với mức trung bình của nhóm các nước ASEAN-6; phấn đấu thu ngân sách hàng năm đạt và vượt chỉ tiêu giao.
* Trong 2 ngày 28 và 29/5, Đảng bộ Phòng Chính trị thuộc Đảng bộ Quân sự tỉnh tổ chức Đại hội lần thứ XIX nhiệm kỳ 2015-2020.
Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Phòng Chính trị đã tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn và triển khai thực hiện có chất lượng, hiệu quả công tác Đảng, công tác chính trị.
Đại hội, đã tập trung thảo luận vào 7 nhiệm vụ trọng tâm và 6 nhóm giải pháp chính. Trong đó, chú trọng 3 khâu đột phá: Nâng cao chất lượng làm tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn và triển khai thực hiện công tác đảng, công tác chính trị, thực hiện thắng lợi mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ XIX nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra.

Thanh Hương - H.Thương - Lê Sáu

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP