Giáo dục Tin tức giáo dục

09/01/2014 - 06:03

Đại hội Công đoàn cơ sở Cơ quan Đại học Huế nhiệm kỳ 2013-2018

TTH.VN - Công đoàn cơ sở Cơ quan Đại học Huế vừa tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2013 - 2018. Công đoàn Cơ sở Cơ quan Đại học Huế có 146 đoàn viên, trong đó 11,5% có trình độ tiến sĩ, thạc sĩ đạt 33%.

Nhiệm kỳ vừa qua, Công đoàn cơ sở Cơ quan Đại học Huế đã đạt được nhiều kết quả trên các mặt hoạt động. Công đoàn đã làm tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; thường xuyên tham gia giám sát các hoạt động liên quan đến việc thực hiện chế độ chính sách của người lao động. Công đoàn đã duy trì các hoạt động thăm hỏi, động viên người lao động, nhất là cán bộ viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn; thường xuyên động viên công đoàn viên tích cực học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; phối hợp với chính quyền thực hiện công tác quy hoạch cán bộ, luân chuyển, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ quản lý cơ quan.

Nhiều tập thể và cá nhân của Công đoàn cơ sở Cơ quan Đại học Huế đã đạt thành tích xuất sắc, được cấp trên tặng thưởng huân, huy chương các loại, được tặng bằng khen và các danh hiệu cao quý khác. Nhiệm kỳ 2013-2018, Công đoàn cơ sở Cơ quan Đại học Huế đề ra mục tiêu cơ bản: "Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công đoàn; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, đại diện bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người lao động; tổ chức sâu rộng phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động trong Đại học Huế, góp phần tạo chuyển biến cơ bản và toàn diện sự nghiệp giáo dục và đào tạo, đáp ứng nguồn nhân lực cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước".

Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành nhiệm kỳ 2013-2018 gồm 11 đồng chí. Tại phiên họp thứ nhất, Ban chấp hành nhiệm kỳ mới đã bầu TS.Trần Trung Hỷ giữ chức vụ Chủ tịch, TS. Nguyễn Công Hào giữ chức vụ Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở Cơ quan Đại học Huế nhiệm kỳ 2013-2018.

Thanh Vân

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP