Chính trị - Xã hội Xây dựng Đảng

22/07/2020 - 19:04

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện A Lưới diễn ra vào ngày 12 - 14/8

TTH.VN - Đó là thông tin được lãnh đạo Huyện ủy A Lưới chia sẻ tại hội nghị Huyện ủy (phiên bất thường) khóa XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020, diễn ra ngày 22/7.

Tính đến ngày 11/7, toàn Đảng bộ huyện đã có 53/53 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc tổ chức thành công đại hội. Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện A Lưới lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 sẽ được diễn ra từ ngày 12 – 14/8.

Hội nghị Huyện ủy đã bàn và thông qua dự thảo Đề án số lượng, tiêu chuẩn, cơ cấu, danh sách Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI; thảo luận và điều chỉnh các chỉ tiêu chủ yếu nhiệm kỳ 2020 - 2025 theo hướng giảm từ 21 chỉ tiêu xuống còn 14 chỉ tiêu chủ yếu.

Tại hội nghị, lãnh đạo Huyện ủy đề nghị các cấp ủy Đảng chỉ đạo việc phát động phong trào thi đua yêu nước tại cơ quan, đơn vị và địa phương, tổ chức treo cờ, băng rôn, khẩu hiệu, vệ sinh môi trường thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI; quan tâm chỉ đạo việc nắm bắt tình hình diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, giải quyết dứt điểm các đơn thư khiếu nại, tố cáo (nếu có); phối hợp làm tốt công tác bảo đảm an ninh, trật tự trước trong và sau Đại hội Đảng bộ huyện, Đại hội Đảng bộ tỉnh, hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Minh Tâm

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP