05/07/2012 - 17:20

Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Phú Vang nhiệm kỳ 2012 - 2017

TTH - Ngày 4/7, Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Phú Vang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2012 - 2017 đã chính thức khai mạc.

Nhiệm kỳ qua, hoạt động Đoàn ở Phú Vang đã đạt được một số kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Hai phong trào “5 xung kích phát triển kinh tế xã hội, bảo vệ Tổ quốc” và “4 đồng hành với thanh niên lập thân lập nghiệp” đã triển khai và thực hiện khá đồng bộ, có hiệu quả thiết thực. Từ 2007 đến 2012, Phú Vang đã thành lập mới 05 tổ chức cơ sở Đoàn trực thuộc Huyện đoàn; có 6 chi Đoàn mới được thành lập trên địa bàn dân cư, nâng tổng số chi Đoàn trên địa bàn dân cư toàn huyện lên 144 chi Đoàn. Bước sang nhiệm kỳ 2012-2017, Huyện đoàn Phú Vang phấn đấu xây dựng được từ 8 - 12 mô hình kinh tế trong thanh niên có thu nhập trên 100 triệu đồng/ năm. Hàng năm phát triển từ 2.500 đến 3.000 đoàn viên mới, nâng tỷ lệ đoàn viên trong thanh niên lên 30% và giới thiệu từ 1.100 - 1.300 đoàn viên ưu tú cho các cấp ủy Đảng; phấn đấu tỷ lệ đoàn viên được kết nạp Đảng trên 65% trong tổng số đảng viên mới được kết nạp của toàn Đảng bộ huyện...

Ngự Bình
Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP