Chính trị - Xã hội Chính trị - Xã hội

21/10/2021 - 11:46

Đại hội Đại biểu Hội Người Khuyết Tật - Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh

TTH.VN - Sáng 21/10, Hội Người khuyết tật - Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ I - nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Trong những năm qua, Hội Người khuyết tật, Hội bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh đã đạt được nhiều kết quả trên các lĩnh vực. Trong đó, Hội Người khuyết tật đã tích cực đẩy mạnh công tác chăm sóc người khuyết tật, hỗ trợ người khuyết tật làm kinh tế gia đình với tổng kinh phí tại các huyện trên địa bàn tỉnh hơn 1,5 tỷ đồng.

Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi đã vận động quỹ từ thiện từ trong và ngoài nước với tổng số tiền mặt và hiện vật hơn 35 tỷ đồng nhằm hỗ trợ cho người khuyết tật, trẻ mồ côi và người nghèo; tạo công ăn việc làm, tổ chức các chương trình hỗ trợ học văn hoá và phát động các chương trình phát triển kinh tế - xã hội ở các địa phương.

Tại đại hội, Hội Người Khuyết tật - Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh ra mắt Ban chấp hành mới nhiệm kỳ 2021 - 2026; đồng thời đề ra những giải pháp cụ thể nhằm tiếp tục nâng cao đời sống vật chất, tinh thần; tạo điều kiện để người người khuyết tật, trẻ mồ côi, người nghèo có điều kiện học tập, vượt khó, tự vươn lên hoà nhập với cộng đồng.

Bạch Châu

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP