Văn hóa - Nghệ thuật Thông tin văn hóa

25/06/2018 - 20:51

Đại Nội về đêm trở lại với Âm sắc Cung đình

Chương trình mở cửa tham quan Đại Nội đêm năm 2018 bắt đầu từ 1/7 với điểm nhấn “Âm sắc Cung đình” tại nhà hát Duyệt Thị Đường, được tổ chức trên trục chính Ngọ Môn - Điện Thái Hoà - Duyệt Thị Đường. Mỗi đêm, chương trình sẽ thực hiện 2 suất diễn. Suất 1, từ 19 h15 – 20h05. Suất 2, từ 20h45 – 21h35.

ĐỒNG VĂN

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP