Văn hóa - Nghệ thuật Thông tin văn hóa

14/03/2020 - 12:54

Đài truyền thanh thành phố Huế hợp nhất với hai cơ quan khác

TTH.VN - Đài truyền thanh TP. Huế, Bảo tàng Văn hóa Huế, Trung tâm văn hóa và Thể thao TP. Huế sẽ được hợp nhất lại với tên gọi Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao TP. Huế.

Đài truyền thanh TP. Huế sẽ hợp nhất với Bảo tàng Văn hóa Huế (ảnh), Trung tâm văn hóa và Thể thao TP. Huế với tên gọi mới: Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao TP. Huế

Thông tin từ UBND tỉnh ngày 14/3 cho biết đã có quyết định phê duyệt Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao TP. Huế (gọi tắt trung tâm) dựa trên cơ sở hợp nhất 3 cơ quan nói trên. Theo đó, trung tâm này là đơn vị sự nghiệp công lập có thu trực thuộc UBND TP. Huế, có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng để hoạt động theo quy định của pháp luật.

Trung tâm thực hiện các chức năng như: phát triển sự nghiệp truyền thanh, truyền hình, văn hóa, thông tin và thể thao; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội của địa phương; hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ cho công chức, viên chức làm công tác phát thanh, truyền hình, văn hóa, thông tin, thể thao ở cơ sở; nghiên cứu khoa học, sưu tầm, tư liệu hóa, trưng bày tài liệu, hiện vật di sản văn hóa vật thể và phi vật thể…

Tin, ảnh: P. Thành

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP