Chính trị - Xã hội An sinh xã hội

15/06/2020 - 14:14

Đảm bảo an sinh, mục tiêu hướng tới của Bảo hiểm xã hội

TTH - Ngày 15/6/1995, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam ký ban hành Quyết định số 10 QĐ/TCCB thành lập BHXH tỉnh Thừa Thiên Huế; tháng 01/2003, tiếp nhận thêm bộ máy Bảo hiểm y tế (BHYT) chuyển sang. Nhân kỷ niệm 25 năm thành lập, ông Nguyễn Viết Dũng, Giám đốc BHXH Thừa Thiên Huế, đã chia sẻ với bạn đọc Báo Thừa Thiên Huế:

Thời điểm mới thành lập, toàn tỉnh chỉ có 34.840 người lao động tham gia BHXH bắt buộc. Tính đến 31/12/2019, toàn tỉnh có 123.304 người tham gia BHXH bắt buộc; 113.208 người tham gia BHTN; 7.392 người tham gia BHXH tự nguyện; 1.149.486 tham gia BHYT, vượt 8,3% so với lộ trình phát triển đối tượng tham gia BHYT theo chỉ tiêu của Thủ tướng Chính phủ giao.

BHXH tỉnh đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện cải cách thủ tục hành chính, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào các hoạt động nghiệp vụ. Việc tiếp nhận hồ sơ giải quyết các chế độ theo mô hình “một cửa” rút ngắn thời gian thụ lý, giải quyết hồ sơ, cắt giảm các thủ tục không cần thiết.

25 năm qua, BHXH tỉnh tiếp nhận, giải quyết đúng quy định cho hàng trăm ngàn đối tượng hưởng chế độ BHXH dài hạn, trợ cấp thất nghiệp và hàng triệu lượt đối tượng hưởng các chế BHXH ngắn hạn. Tổng số tiền chi trả chế độ BHXH, BHYT và BHTN hàng năm rất lớn, riêng năm 2019 chi khoảng 4.479,1 tỷ đồng. Mạng lưới đại diện chi trả ở các xã, phường, thị trấn trước đây và sau này là hệ thống bưu điện được bố trí rộng khắp.

Nếu năm 1995 chỉ có 97.342 lượt bệnh nhân khám chữa bệnh (KCB) BHYT, với gần 3 tỷ đồng thì đến năm 2019 tăng lên 2.682.665 lượt bệnh nhân, với tổng số tiền chi phí 2.235,088 tỷ đồng. Tính chung 5 năm 2015 - 2019, đã thẩm định, thanh toán chi phí KCB BHYT cho 11.427.505 lượt người. BHXH tỉnh luôn bám sát các cơ sở KCB để nắm bắt tình hình và cùng các đơn vị liên quan tháo gỡ khó khăn, chấn chỉnh kịp thời những thiếu sót, nâng cao chất lượng KCB.

Dịch bệnh COVID - 19 ảnh hưởng nghiêm trọng an sinh xã hội của địa phương. Ông có thể cho biết, giải pháp mà BHXH Thừa Thiên Huế đã và đang triển khai thực hiện ổn định tình hình?

Thừa Thiên Huế có 2.520 doanh nghiệp tham gia BHXH. Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID - 19, ngay trong quý I/2020, BHXH tỉnh phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh giải quyết chi trả trợ cấp thất nghiệp cho 1.267 trường hợp tăng mới; bình quân hàng tháng, tổ chức chi trả trợ cấp thất nghiệp cho 1.832 người hưởng với số tiền 5,4 tỷ đồng.

Nhân viên tới tận nhà chi trả lương hưu cho người hưởng. Ảnh: ĐQ

Với phương châm đảm bảo an toàn cho người thụ hưởng, BHXH tỉnh phối hợp với Bưu điện tỉnh xây dựng phương án chi trả lương hưu tháng 4 và 5 vào cùng một kỳ. Tại tỉnh Thừa Thiên Huế, số người nhận lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng là gần 31.000 người, trong đó, hơn 22.000 người nhận lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng bằng tiền mặt tại nhà. Để phục vụ phương án chi trả tại nhà, Bưu điện tỉnh đã huy động gần 300 người gồm bưu tá, giao dịch viên, nhân viên tới tận nhà chi trả lương hưu cho người hưởng.

Để góp phần thực hiện mục tiêu an sinh xã hội, những nhiệm vụ trọng tâm mà BHXH Thừa Thiên Huế tập trung trong thời gian đến là gì, thưa ông?

Chúng tôi đã tăng cường sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan quản lý Nhà nước ở địa phương trong thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BHTN theo quy chế phối hợp được UBND tỉnh ban hành. Triển khai thực hiện kịp thời, đầy đủ các quy định mới của Luật BHXH, Luật BHYT, Luật Việc làm. Quản lý tốt đối tượng đóng và tham gia BHXH, BHYT, BHTN từ cơ sở. Tăng cường quản lý quỹ BHXH, quỹ BHYT, quỹ BHTN, gắn với đẩy mạnh công tác kiểm tra chuyên ngành và liên ngành việc chấp hành pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN.

Không ngừng kiện toàn tổ chức bộ máy để thực hiện các chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BHTN đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, từng bước hiện đại hóa hệ thống quản lý và không ngừng cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ, giảm phiền hà cho người tham gia BHXH, BHYT, BHTN.

Cùng với việc tiếp tục triển khai khắc phục những tác động do dịch bệnh COVID-19 gây nên, việc thực hiện đồng bộ các giải pháp nêu trên là quyết tâm của toàn đơn vị, góp phần tạo ra sự đột phá về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội, đưa công tác BHXH thực sự là một trong những trụ cột chính của chính sách an sinh xã hội ở địa phương.

Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi này!

Huế Thu (thực hiện)

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP