Chính trị - Xã hội An sinh xã hội

27/08/2021 - 06:16

Đảm bảo an sinh xã hội cho người dân và doanh nghiệp

TTH - Nhiều người lao động và người sử dụng lao động trên địa bàn đã được thụ hưởng chính sách hỗ trợ về bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN)... Trao đổi với phóng viên Báo Thừa Thiên Huế xung quanh vấn đề này, ông Nguyễn Xuân Tiếu, Phó Giám đốc BHXH tỉnh cho biết:

Chủ động và kịp thời, đảm bảo nhanh nhất và thuận lợi nhất, BHXH tỉnh đã hướng dẫn các doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch bệnh sớm lập hồ sơ để được giải quyết việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất theo quy định. BHXH tỉnh quán triệt viên chức, nhân viên tuyệt đối không phát sinh thêm thủ tục, hồ sơ ngoài quy định tại Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg; không để hồ sơ quá hạn. Trường hợp hồ sơ còn thiếu, có sai sót, cán bộ BHXH kịp thời hướng dẫn, không để tình trạng hồ sơ chuyển đi, chuyển lại nhiều lần.

Ông Nguyễn Xuân Tiếu, Phó giám đốc BHXH tỉnh

BHXH Thừa Thiên Huế cũng ban hành Công văn số 648/BHXH-QLT  hướng dẫn thực hiện giảm mức đóng vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp; tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất; lập, xác nhận danh sách lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương hoặc ngừng việc do đơn vị gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 tại địa phương. Đến ngày 20/7, BHXH tỉnh hoàn tất các thủ tục, gửi thông báo đến 1.633 đơn vị sử dụng lao động, tương ứng 113.076 lao động với số tiền tạm tính được điều chỉnh giảm vào quỹ BHTNLĐ, BNN 36 tỷ 273 triệu đồng (từ tháng 7/2021 đến tháng 6/2022).

Nhận được quyết định của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, BHXH tỉnh chuyển ngay kinh phí để doanh nghiệp hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề cho người lao động (NLĐ), nhằm duy trì việc làm bền vững của đơn vị, doanh nghiệp.

BHXH tỉnh cũng kịp thời xác nhận và trả ngay hồ sơ trong ngày danh sách NLĐ tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương; danh sách NLĐ ngừng việc; danh sách lao động ngừng việc do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 và danh sách NLĐ được người sử dụng lao động đề nghị vay vốn để trả lương phục hồi sản xuất theo quy định tại Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg.

Một giải pháp hiệu quả được ngành BHXH triển khai đó là ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hàng loạt dịch vụ công (DVC) và các quy trình, phần mềm nghiệp vụ của ngành. Ông có thể chia sẻ thêm về vấn đề này?

Giải pháp ứng dụng CNTT đặc biệt phát huy hiệu quả, góp phần hạn chế tiếp xúc, tránh lây lan dịch trong bối cảnh dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp như hiện nay.

Ngay sau khi Chính phủ ban hành Nghị quyết số 68/NQ-CP, BHXH Việt Nam đã kịp thời bổ sung, điều chỉnh quy trình, chức năng trên phần mềm nghiệp vụ, cung cấp DVC trực tuyến, gồm: Quản lý đơn vị giảm mức đóng bảo hiểm TNLĐ - BNN; Xác nhận danh sách NLĐ tham gia theo hồ sơ quy định tại Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg do đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân gửi qua Cổng DVC Quốc gia; Quản lý đơn vị tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất; Chuyển kinh phí hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề;... Đồng thời, đẩy mạnh triển khai cung cấp các DVC trên Cổng DVC BHXH Việt Nam, tại địa chỉ https://dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn và yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ kê khai BHXH điện tử (I-VAN) cung cấp trên các phần mềm của I-VAN.

BHXH Việt Nam phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các đơn vị liên quan, kết nối, tích hợp cung cấp 5/7 DVC trực truyến hỗ trợ NLĐ, người sử dụng lao động (NSDLĐ) gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên Cổng DVC Quốc gia. Cụ thể, hỗ trợ NLĐ tạm hoãn HĐLĐ, nghỉ việc không hưởng lương; Hỗ trợ NSDLĐ vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất; Hỗ trợ NLĐ ngừng việc; Hỗ trợ NLĐ chấm dứt HĐLĐ nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; Tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất. Để sử dụng các DVC này: NLĐ và NSDLĐ đăng nhập Cổng DVC Quốc gia tại địa chỉ https://www.dichvucong.gov.vn, vào mục “Hỗ trợ các đối tượng gặp khó khăn do đại dịch COVID-19” và làm theo hướng dẫn.

Vậy, kết quả sau thời gian triển khai là gì, thưa ông?

BHXH tỉnh thực hiện xong việc gửi thông báo điều chỉnh mức đóng 0% vào quỹ bảo hiểm TNLĐ - BNN cho 1.633 đơn vị SDLĐ, tương ứng 113 nghìn lao động với số tiền tạm tính được điều chỉnh giảm vào quỹ bảo hiểm TNLĐ, BNN (từ tháng 7/2021 đến tháng 6/2022) khoảng 36 tỷ đồng.

BHXH tỉnh đã thực hiện rà soát, đối chiếu và giảm số tiền đóng vào quỹ TNLĐ - BNN là 473,438 triệu đồng cho 79.568 NLĐ ở 2.482 đơn vị; đã tiếp nhận, rà soát và xác nhận cho 23 NLĐ ở 1 đơn vị được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất với số tiền là 21,8 triệu đồng; đã xác nhận danh sách lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không lương, lao động ngừng việc cho 104 NLĐ ở 12 đơn vị; Đã xác nhận cho 379 NLĐ ở 1 đơn vị để người SDLĐ đề nghị vay vốn trả lương phục hồi sản xuất.

Hy vọng với những cố gắng, sự chủ động của lãnh đạo, viên chức toàn đơn vị trong việc hỗ trợ NLĐ, người SDLĐ, sẽ góp phần tháo gỡ khó khăn cho NLĐ, giúp doanh nghiệp có thêm điều kiện để phục hồi, duy trì hoạt động sản xuất, đẩy lùi dịch COVID-19, sớm ổn định kinh tế - xã hội và đời sống người dân.

Xin cảm ơn ông!

Huế Thu (thực hiện)

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP