Kinh tế Thông tin thị trường

12/01/2021 - 15:59

Đảm bảo cân đối thu, chi ngân sách

TTH.VN - Là nhiệm vụ trong năm 2021 của Sở Tài chính tại hội nghị tổng kết công tác tài chính, ngân sách, giá cả năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021 diễn ra sáng 12/1. Tham gia và phát biểu chỉ đạo có UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Trường Lưu; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Phan Ngọc Thọ.

Số liệu từ Sở Tài chính đến ngày 31/12/2020 cho thấy, thu ngân sách Nhà nước (NSNN)năm 2020 đạt khoảng hơn 9.030 tỷ đồng, vượt 18,7% dự toán tăng 7,3% so với cùng kỳ; trong đó, thu nội địa đạt 8.585 tỷ đồng, vượt 21,2% dự toán và tăng 8,8% so với cùng kỳ. Tổng chỉ ngân sách địa phương năm 2020 ước đạt 11.971 tỷ đồng, bằng 95,5% dự toán, riêng chi ngân sách huyện ước đạt 6.291 tỷ đồng, bằng 124% dự toán tỉnh giao.

Năm 2021, HĐND tỉnh và UBND tỉnh giao dự toán thu NSNN trên địa bản là 6.065 tỷ đồng: trong đó thu nội địa là 5.597 tỷ đồng. Chi ngân sách địa phương là 10.679 tỷ đồng, trong đó; chỉ đầu tư phát triển là 3.613 tỷ đồng.

Hỗ trợ các dự án đầu tư là một cách tăng nguồn thu 

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu; Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ đều ghi nhận và đánh giá cao hiệu quả trong công tác tài chính, ngân sách, giá cả năm 2020 của ngành Tài chính.

Theo Bí thư Tỉnh ủy, năm 2021 toàn tỉnh tập trung thực hiện hiệu quả “nhiệm vụ kép” về phòng, chống dịch và phát triển KT - XH, đảm bảo QP - AN. Vì thế, ngoài thực hiện tốt công tác thu – chi ngân sách nhà nước, kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021, ngành tài chính cần tổ chức điều hành quản lý chi ngân sách chặt chẽ, tiết kiệm và hiệu quả, đảm bảo cân đối nguồn thu, chi ngân sách. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đầu tư công; hoàn thành phân bổ và đôn đốc tiến độ giải ngân ngay từ đầu năm; nâng cao năng lực, trách nhiệm của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ, phục vụ tốt hơn nữa nhu cầu của người dân, doanh nghiệp...

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ cũng nhấn mạnh 2 nhiệm vụ trọng tâm mà ngành tài chính cần bám sát trong năm nay chính là xác định mục tiêu, giải pháp cụ thể của ngành trong trạng thái mới và chuyển đổi số ngành tài chính gắn với cải cách hành chính.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh, tài chính là ngành phục vụ vì thế cần phải nâng cao năng lực phục vụ tốt hơn, đổi mới tư duy phát triển, tư duy đầu tư phù hợp với quan điểm của tỉnh. Sở Tài chính không chỉ thực hiện nghĩa vụ chi ngân sách mà còn phải có giải pháp phối hợp thúc đẩy thu ngân sách thông qua việc thúc đẩy các dự án đầu tư trong và ngoài ngân sách. Sở phải thực hiện liên thông với các ngành nhằm thực hiện tốt mục tiêu tài chính, ngân sách, giá cả năm 2021 gắn với chuyển đổi số tiệm cận mục tiêu “4 không 1 có” của tỉnh (làm việc không giấy tờ, hội họp không tập trung, dịch vụ công không gặp mặt, thanh toán không dùng tiền mặt và dữ liệu có chuyển đổi số). Đồng thời, Sở phải nghiên cứu đưa ra giải pháp tăng tính thanh khoản cho nguồn vốn ngân sách nhưng vẫn đảm bảo an toàn nhằm tăng hiệu quả công tác điều hành ngân sách.

Tin, ảnh: Hoàng Loan

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP