Giáo dục Tin tức giáo dục

27/11/2019 - 06:00

Đảm bảo chất lượng đại học từ kiểm định

TTH - Những năm gần đây, Đại học (ĐH) Huế chú trọng công tác kiểm định chất lượng, xem đó là thước đo cần thiết của một cơ sở giáo dục để phát huy điểm mạnh, khắc phục điểm tồn tại và đảm bảo chất lượng, hướng đến hội nhập.

Kiểm định chất lượng giúp nâng cao chất lượng đào tạo và đầu ra sinh viên (Ảnh minh họa)

Chú trọng kiểm định

Tính đến tháng 11/2019, ĐH Huế cùng các trường thành viên đã phối hợp với các đoàn chuyên gia đánh giá ngoài của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục, ĐH Quốc gia Hà Nội tiến hành kiểm định chất lượng 6 chương trình đào tạo. Trong đó, Trường ĐH Y dược có 3 chương trình là dược học, cử nhân điều dưỡng, cử nhân y tế công cộng và Trường ĐH Sư phạm gồm 3 chương trình: sư phạm ngữ văn, sư phạm hóa học và sư phạm địa lý.

ĐH Huế là một trong những đơn vị giáo dục chú trọng và triển khai rất sớm công tác kiểm định chất lượng để công khai toàn xã hội.

TS. Nguyễn Xuân Huy, Phụ trách Ban Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục ĐH Huế cho biết, trước khi kiểm định chương trình đào tạo, tất cả 8 trường thành viên của ĐH Huế đã hoàn thành đánh giá nội bộ và có 7/8 trường thực hiện đánh giá ngoài (do Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục, ĐH Quốc gia Hà Nội thực hiện) và đều được công nhận đạt chuẩn quốc gia. Đáng chú ý, so với các trường đã đánh giá ngoài trên toàn quốc, các trường thành viên của ĐH Huế đều đạt mức khá tốt; trong đó, Trường ĐH Y dược đạt tỷ lệ 85,2%; Trường ĐH Nông lâm, Trường ĐH Sư phạm là 83,6%; Trường ĐH Ngoại ngữ 82%...

Theo đại diện ĐH Huế, ngoài các cơ sở giáo dục thành viên, ĐH Huế cũng đã đón đoàn chuyên gia đến khảo sát chính thức đánh giá ngoài chất lượng cơ sở giáo dục (trong chương trình thử nghiệm của dự án SHARE). Đáng mừng là, kết quả đánh giá cho thấy ĐH Huế là cơ sở giáo dục ĐH duy nhất của Việt Nam được tuyển chọn và trao chứng nhận cùng với 9 trường ĐH khác trong khối ASEAN.

PGS.TS. Huỳnh Văn Chương, Phó Giám đốc ĐH Huế cho biết, ĐH Huế luôn xác định đảm bảo chất lượng là ưu tiên hàng đầu. Qua kiểm định, không chỉ minh chứng với xã hội về chất lượng của ĐH Huế mà từ đó cũng nhìn nhận những điểm chưa tốt để cải tiến chất lượng theo từng tiêu chuẩn, tiêu chí cụ thể, bởi bộ tiêu chuẩn đánh giá cấp cơ sở đào tạo và cấp chương trình đào tạo có rất nhiều tiêu chuẩn, tiêu chí và đánh giá rất kỹ thông qua các minh chứng, khảo sát trên nhiều đối tượng: giảng viên, người học, cựu sinh viên – học viên, nhà tuyển dụng, lãnh đạo và cán bộ, chuyên viên hỗ trợ…

Nâng chất lượng cao hơn

Theo lãnh đạo ĐH Huế, việc kiểm định chất lượng không phải triển khai trong một lần mà được tiến hành thường xuyên, liên tục, phù hợp các quy định của ngành giáo dục và chiến lược phát triển của đơn vị đào tạo, đặc biệt là Luật Giáo dục ĐH sửa đổi một số điều năm 2018 rất quan tâm và nhấn mạnh đến đảm bảo chất lượng bên trong và kiểm định chất lượng như là các điều kiện và thiết chế bắt buộc hướng đến tự chủ, giải trình và minh bạch cơ sở đào tạo cho xã hội, nhất là người học. ĐH Huế và các trường rất chú trọng công tác hậu kiểm định, báo cáo hằng năm và giữa kỳ để cải tiến chất lượng nhiều hơn.

Theo PGS.TS. Huỳnh Văn Chương, ĐH Huế cũng đã có Nghị quyết (số 58/ĐU– ĐHH) về tăng cường công tác đào tạo, đảm bảo chất lượng giáo dục để hội nhập quốc tế giai đoạn 2018 - 2025; trong đó, đặt ra các chỉ tiêu cụ thể là đến năm 2025 có ít nhất 50% chương trình đào tạo được kiểm định trong nước và quốc tế; phấn đấu có 25 – 30 chương trình đào tạo chất lượng cao, liên kết nước ngoài.

Ngay trong năm học 2019 – 2020, ĐH Huế cũng đặt ra nhiệm vụ tập trung triển khai kế hoạch tự đánh giá và kiểm định chất lượng chương trình đào tạo theo Thông tư 04 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (04/2016/TT-BGDĐT), tham gia kiểm định chất lượng tiêu chuẩn AUN-QA, phấn đấu có ít nhất 10% số chương trình đào tạo có sinh viên tốt nghiệp được kiểm định chất lượng giáo dục.

ĐH Huế đang tập trung tổng lực để rà soát ngành nghề đào tạo, chuẩn đầu ra, chương trình đào tạo ĐH và sau ĐH, phát triển theo hướng liên ngành, những ngành nghề mới xuất hiện theo nhu cầu xã hội và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, nhất là phát triển các chương trình liên kết có hiệu quả. Trong giai đoạn này, ĐH Huế tập trung kiểm định ít nhất 10% trong tổng số chương trình đào tạo đến năm 2020 theo chuẩn quốc gia AUN-QA, thực hiện trước tiên tại các trường đã có chương trình tốt như Y dược, Nông lâm, Sư phạm, Kinh tế, Ngoại ngữ, Luật, Du lịch… Đồng thời, chú trọng cải tiến chất lượng sau kiểm định của 8/8 trường thành viên theo kiến nghị của đoàn đánh giá ngoài từ nay đến năm 2023.

Bên cạnh đó, ĐH Huế cùng các trường đang xây dựng hệ thông thông tin cơ sở dữ liệu đảm bảo chất lượng chương trình đào tạo và tổ chức các khóa đào tạo, tập huấn về đảm bảo chất lượng giáo dục cho các đơn vị theo bộ tiêu chuẩn mới, tiêu chuẩn AUN-QA. Ngoài ra, sẽ tổ chức đánh giá chất lượng người học thông qua khảo sát ý kiến phản hồi của sinh viên tốt nghiệp và nhà tuyển dụng.

Bài, ảnh: Hữu Phúc

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP