Kinh tế Kinh tế

03/12/2017 - 15:11

Đảm bảo cung cấp đủ điện trong mùa khô 2018

Các công ty điện lực phía Nam triển khai thực hiện kế hoạch cung cấp đủ điện cho phát triển kinh tế - xã hội và đời sống của nhân dân.

Thực hiện nhiệm vụ đảm bảo cung cấp điện mùa khô và cả năm 2018, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVN SPC) vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị thành viên xây dựng kế hoạch cung cấp điện của năm 2018, gồm hàng tháng và cả năm để triển khai thực hiện.

Theo đó, EVN SPC yêu cầu các công ty điện lực tại 21 tỉnh/thành phố phía Nam triển khai thực hiện kế hoạch cung cấp điện trên địa bàn, nhằm đảm bảo cung cấp đủ điện cho phát triển kinh tế - xã hội và đời sống của nhân dân, không thực hiện điều hòa tiết giảm phụ tải. Đồng thời phải báo cáo kế hoạch cung cấp điện cho UBND các tỉnh/thành phố để chỉ đạo và phối hợp với Sở Công Thương theo dõi, giám sát trong quá trình thực hiện.  

Đảm bảo hệ thống hiện lưới điện vận hành an toàn, ổn định là một trong những nhiệm vụ quan trọng

Cụ thể, đối với các khách hàng lớn, các công ty điện lực phải xây dựng phương án giám sát sử dụng điện và phương án tiết giảm, huy động nguồn phát riêng của khách hàng. Đối với khách hàng có đo ghi từ xa và sử dụng thông tin đo ghi từ xa để phục vụ cho công tác giám sát sử dụng điện khách hàng.

Thực hiện kế hoạch cung cấp điện cho khách hàng sắt thép, xi măng và khách hàng có từ 2 phân kỳ trở lên theo như đăng ký, thỏa thuận, làm việc với khách hàng về nhu cầu dùng điện, khả năng tiết giảm, huy động nguồn riêng, rà soát, đề xuất các phương án tiết giảm nhu cầu điện tập trung vào các hộ sử dụng nhiều điện (sắt thép, xi măng…) để ứng phó với trường hợp có khả năng mất cân đối cung - cầu điện hệ thống điện miền Nam.

Bên cạnh đó, các công ty phải thông báo với tất cả khách hàng sắt thép, xi măng và khách hàng có từ 2 phân kỳ trở lên về việc đăng ký công suất và sản lượng biểu đồ phụ tải năm 2018. Ký phụ lục hợp đồng mua bán điện năm 2018 nếu nhu cầu sử dụng điện của khách hàng thay đổi...

Trong công tác quản lý vận hành, EVN SPC yêu cầu Công ty lưới điện cao thế miền Nam thường xuyên kiểm tra hệ thống lưới điện, hệ thống rơ le bảo vệ, rơ le sa thải phụ tải F81 tại trạm biến áp 110kV, hành lang an toàn lưới điện cao áp để kịp thời phát hiện và ngăn chặn nguy cơ xảy ra sự cố, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện.

Thực hiện đúng tiến độ các công trình cải tạo, nâng cấp lưới điện đã được EVN SPC giao nhiệm vụ và theo dõi sát các thông số vận hành trên lưới điện, thường xuyên rà soát các danh mục công trình đã thống nhất với các công ty điện lực trong năm 2018 tránh việc quá tải phải tiết giảm phụ tải khẩn cấp.

Ngoài ra, phải tổ chức đánh giá, lập kế hoạch và triển khai các công trình đường dây 110kV mang tính chất quan trọng trong quản lý vận hành, đường trục liên kết phía 110kV giữa các trạm 220kV lân cận nhằm hỗ trợ việc chuyển tải qua lại.

Song song với đó, đảm bảo hệ thống thông tin liên lạc (kể cả nguồn cấp điện), hệ thống giám sát (HMI, Spectrum Power 7) vận hành liên tục và ổn định, thường xuyên giữ liên lạc với A2, làm đầu mối trong việc tiếp nhận thông tin từ A2 và cung cấp kịp thời cho phòng Điều độ tại các công ty điện lực, khi có hiện tượng bất thường, sự cố mất điện trên hệ thống điện.

EVN SPC cũng yêu cầu Trung tâm điều hành SCADA triển khai đúng lộ trình điều khiển xa trạm biến áp 110kV và các thiết bị trung thế. Bố trí trực và theo dõi tình hình vận hành hệ thống SCADA; Tiếp nhận thông tin, chủ trì phối hợp Công ty lưới điện cao thế miền Nam và các công ty điện lực 21 tỉnh/thành phố điều hành xử lý sự cố hệ thống SCADA/DMS, hệ thống điều khiển xa.

Xây dựng kế hoạch, phương án xử lý sự cố, nhanh chóng khắc phục các vấn đề về kênh truyền SCADA, kênh rơ-le bảo vệ, kênh truyền hotline; đảm bảo kết nối các TBA và các thiết bị có giám sát điều khiển trên lưới. 

Đặc biệt, đảm bảo hệ thống SCADA vận hành liên tục và ổn định, thường xuyên giữ liên lạc với Trung tâm điều độ hệ thống điện miền Nam (A2), làm một đầu mối trong việc tiếp nhận thông tin từ Trung tâm và cung cấp kịp thời cho Phòng điều độ tại các công ty điện lực, khi có hiện tượng bất thường, sự cố mất điện trên hệ thống điện...

Theo VOV

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP