Kinh tế Kinh tế

06/07/2022 - 17:14

Đảm bảo đúng đối tượng trong hỗ trợ lãi suất

TTH.VN - Chiều 6/7, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai chương trình hỗ trợ lãi suất từ ngân sách Nhà nước (gói 40.000 tỷ đồng) đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh thông qua các khoản vay ngân hàng thương mại theo Nghị định số 31/2022/NĐ-CP của Chính phủ (NĐ31) và Thông tư số 03/2022/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước (TT03).

Hội nghị do Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái và lãnh đạo một số bộ ngành chức năng chủ trì. Tại điểm cầu Thừa Thiên Huế có sự tham gia của ông Phan Quý Phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở ngành, NHNN và các chi nhánh NHTM, doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn.

Tại điểm cầu Thừa Thiên Huế

Ngay sau Chính phủ ban hành NĐ31, NHNN công bố TT03 về hỗ trợ lãi suất từ ngân sách Nhà nước và đã có những ngân hàng công bố chính thức triển khai cho vay ưu đãi tới những khách hàng thuộc các đối tượng thụ hưởng theo chương trình. Theo báo cáo của các NHTM, tổng số tiền hỗ trợ lãi suất các ngân hàng đăng ký kế hoạch cho cả 2 năm 2022 - 2023 là 40.000 tỷ đồng, trong đó: đăng ký kế hoạch hỗ trợ lãi suất năm 2022 là hơn 16.000 tỷ đồng, năm 2023 là gần 24.000 tỷ đồng.

Sau khi lắng nghe các ý kiến, giải đáp các vấn đề liên quan của các bộ ngành, địa phương, các hiệp hội và các tổ chức tín dụng. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái nhấn mạnh ý nghĩa của NQ31; đánh giá cao những nỗ lực của NHNN, các bộ ngành trong xây dựng và ban hành chính sách. Đồng thời yêu cầu NHNN và các bộ ngành cần có sự phối hợp, huy động sự vào cuộc của hệ thống chính trị trong triển khai hiệu quả chính sách này.

Phó Thủ tướng Chính phủ đề nghị, NHNN cần đánh giá và nghiên cứu điều chỉnh điều hành tăng trưởng phù hợp; giám sát quá trình triển khai chính sách nhằm giải quyết các vướng mắc xảy ra. Đây là chính sách hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước thông qua các NHTM vì thế quá trình triển khai phải đảm bảo đúng đối tượng và NHTM phải dốc lòng hỗ trợ doanh nghiệp vì chỉ khi doanh nghiệp phát triển mới thúc đẩy ngân hàng cùng tăng trưởng. Ngân hàng Nhà nước phải điều phối trên cơ sở đăng ký của các NHTM từ đó hỗ trợ hiệu quả cho doanh nghiệp.

Tin, ảnh: Hoàng Loan

Chia sẻ bài viết


2/thong-tin-thi-truong
ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP