Chính trị - Xã hội Chính trị - Xã hội

22/02/2020 - 15:00

Đảm bảo thông tin thông suốt

TTH - Đại đội 18 Thông tin, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh là đơn vị đặc thù, thực hiện nhiệm vụ chính trị bảo đảm thông tin liên lạc cho Bộ CHQS tỉnh.

Đơn vị xác định công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu có ý nghĩa hết sức quan trọng, qua đó góp phần định hướng ý thức cho từng cán bộ, chiến sĩ của đơn vị, thực hiện nghiêm và có hiệu quả các mặt công tác huấn luyện kỹ thuật, chiến thuật, chuyên môn nghiệp vụ. Trong công tác chuyên môn, cán bộ, chiến sĩ Đại đội Thông tin luôn duy trì nghiêm túc các chế độ trực, đảm bảo thông tin liên lạc kịp thời, chính xác, bí mật, an toàn, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Chú trọng công tác huấn luyện để nâng cao năng lực chuyên môn cho cán bộ

Cùng với việc bồi dưỡng đội ngũ cán bộ trực tiếp huấn luyện, Đại đội 18 Thông tin, Bộ CHQS tỉnh đã đẩy mạnh phong trào sáng kiến cải tiến kỹ thuật về mô hình học cụ huấn luyện. Qua đó, cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã tích cực trong việc nghiên cứu, sáng tạo cải tiến kỹ thuật về mô hình học cụ. Trong đó, có những sáng kiến có tính ứng dụng cao trong thực tiễn như “Mô hình huấn luyện đấu cáp thông tin”, giúp cán bộ chiến sĩ không phải đi xa trong quá trình huấn luyện, tiết kiệm được thời gian mà huấn luyện trên mô hình cũng đảm bảo được tính sinh động; sáng kiến “Phần mềm quản lý trang thiết bị thông tin”, đơn vị đã bớt đi được những bước thủ công trong việc quản lý thiết bị thông tin, tất cả đều quản lý khoa học bằng phần mềm máy tính.

Với nguồn nhân lực còn hạn chế, việc ứng dụng công nghệ thông tin, làm chủ máy móc, trang bị hiện đại để luôn đảm bảo thông tin thông suốt cho hoạt động của toàn lực lượng, những chiến sĩ, cán bộ Đại đội 18 thông tin luôn phải “căng mình” cùng nhiệm vụ.

Những tiếng “tịch - tà - tịch” đều đều phát ra từ tổng đài vô tuyến điện của đơn vị như cuốn mọi người vào công việc, mỗi người một nhiệm vụ, tất cả đều tập trung cho nhiệm vụ giữ vững “mạch máu” thông tin liên lạc của Bộ CHQS tỉnh được thông suốt.

Theo Thượng úy chuyên nghiệp Hoàng Đình Thắng, đối với những người làm nhiệm vụ này, trước hết phải nghiêm túc trong ca trực, tuân thủ giờ giấc. Trong quá trình trực đài nhận tín hiệu phải tập trung cao độ để đảm bảo nhận đủ, đúng 100% tín hiệu và tuyệt đối không để xảy ra dù chỉ một sai sót nhỏ...

Lực lượng thông tin vô tuyến phải túc trực đài 24/24 giờ. Vào các thời điểm trực phòng, chống lụt bão, trực sẵn sàng chiến đấu bảo đảm an toàn cho các sự kiện chính trị... thì lực lượng thông tin hữu tuyến và thông tin vận động lại phải thường xuyên cơ động trong mọi điều kiện hoàn cảnh, nhằm đảm bảo cho “mạch máu” thông tin luôn thông suốt cũng như chuyển nhận công văn, văn kiện, tài liệu, thư từ, báo chí từ Bộ CHQS tỉnh đến các đầu mối cơ quan, đơn vị kịp thời, chính xác và an toàn.

Theo Đại úy Trần Minh Thiện, Đại đội trưởng Đại đội Thông tin 18, để đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ giữ “mạch máu” thông tin liên lạc phục vụ cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương của Bộ CHQS tỉnh, hàng năm, đơn vị luôn chú trọng công tác huấn luyện, diễn tập, hội thi, hội thao nhằm nâng cao năng lực chuyên môn cho cán bộ, nhân viên, chiến sĩ cũng như làm chủ các máy móc thiết bị mới, hiện đại.

Bài, ảnh: Thảo Vy

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP