Kinh tế Thông tin thị trường

27/06/2018 - 05:30

Đảm bảo thu ngân sách

TTH - Thực hiện công tác thu ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2018, Cục Thuế tỉnh tập trung thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp để đảm bảo nguồn thu đạt kế hoạch.

Sản xuất men frít đạt mức tăng trưởng cao trong 6 tháng đầu năm 2018, sản lượng tăng 39% so với cùng kỳ. Ảnh: Thanh Hương

Một số nguồn thu tốt

Đến giữa tháng 6/2018, Cục Thuế tỉnh đã thu được trên 2.662 tỷ đồng, đạt 44,26% dự toán (DT) pháp lệnh của Bộ Tài chính (BTC), 43,93% nhiệm vụ HĐND tỉnh giao. Trong đó, một số nguồn thu tốt từ doanh nghiệp (DN) địa phương thu được trên 100 tỷ đồng (đạt hơn 40% DT); từ khu vực đầu tư nước ngoài thu được trên 711 tỷ đồng (đạt 35,38% DT); khu vực kinh tế ngoài quốc doanh thu được trên 447,5 tỷ đồng (đạt 38,32% DT pháp lệnh BTC và 37,93% nhiệm vụ HĐND tỉnh giao).

Đáng chú ý, nguồn thu từ tiền sử dụng đất, thuế bảo vệ môi trường đều tăng so với trước. Cụ thể, thu từ tiền sử dụng đất hơn 448 tỷ đồng (đạt 68,96% DT); thuế bảo vệ môi trường hơn 211 tỷ đồng (đạt 39,87 % DT).

Bà Âu Thị Nguyệt Liên, Trưởng phòng Tuyên truyền và hỗ trợ người nộp thuế, Cục Thuế tỉnh đánh giá, năm 2018 ngành thuế triển khai thu ngân sách trong tình hình kinh tế trong tỉnh tiếp tục phục hồi và tăng trưởng tương đối ổn định. Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã thực hiện các cơ chế chính sách phát triển kinh tế- xã hội và đưa ra các giải pháp chỉ đạo mục tiêu tăng trưởng kinh tế, thu hút đầu tư, tạo mọi điều kiện cho DN hoạt động và phát triển. Đồng thời, cùng với việc cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa ngành thuế tiếp tục phát huy tác dụng, qua đó tạo thuận lợi hỗ trợ DN phát triển sản xuất kinh doanh, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Tuy nhiên, theo Cục Thuế tỉnh, tình hình kinh doanh một số DN lớn có nguồn thu chủ đạo của tỉnh vẫn đang tình trạng hoạt động cầm chừng, chưa có sự khởi sắc; sự tăng trưởng của các DN khác trên địa bàn chưa thật sự đáp ứng nhu cầu tăng thu. Số DN mới phát sinh chủ yếu là DN nhỏ, kinh tế trong tỉnh phát triển chưa thật sự ổn định và bền vững, trong lúc chưa có sự phát triển đầu tư mới, khó tạo bước đột phá về thu ngân sách trên địa bàn tỉnh.

Triển khai các giải pháp

Để hoàn thành nhiệm vụ thu đã được giao, trong những tháng còn lại của năm 2018, ngành thuế thực hiện tốt các giải pháp tập trung tối đa nguồn lực cho công tác thu ngân sách, trong đó tăng cường công tác quản lý nợ thuế.

Ông Hà Văn Khoa, Phó Cục trưởng phụ trách Cục Thuế tỉnh khẳng định, Cục Thuế tỉnh đã và đang tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính và hiện đại hoá ngành thuế, coi đây là nhiệm vụ mang tính chiến lược, lâu dài, là khâu đột phá có ý nghĩa quan trọng để tạo động lực, góp phần phát triển kinh tế- xã hội trên địa bàn. Cụ thể, tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác thu, nâng cao chất lượng công tác phân tích, dự báo những tác động ảnh hưởng đến tình hình thu, tranh thủ sự chỉ đạo của BTC, Tổng cục Thuế và cấp uỷ, chính quyền các cấp từ tỉnh đến cơ sở, tham mưu các cấp uỷ, chính quyền những giải pháp thực sự có hiệu quả, khai thác tốt các nguồn thu và huy động thu, đảm bảo hoàn thành dự toán năm 2018.

Đơn vị cũng đã thực hiện tốt công tác thanh tra, nâng cao hiệu quả thanh, kiểm tra tại DN, đảm bảo số lượng và chất lượng. Tập trung nguồn lực đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra thuế đối với các DN có rủi ro thất thu thuế cao, DN lớn và DN trọng điểm. Tăng cường chống thất thu trong các lĩnh vực DN có giao dịch liên kết chống chuyển giá, ưu đãi thuế, các DN hoàn thuế lớn, thuế nhà thầu, kinh doanh xăng dầu, vận tải… Đảm bảo thu ngay số tiền thuế nợ mới phát sinh (dưới 90 ngày) và giảm số tiền thuế nợ đọng, hoàn thành chỉ tiêu Tổng Cục thuế giao, thực hiện tốt công tác thu NSNN năm 2018, đơn vị đã có biện pháp đôn đốc, cưỡng chế nợ thuế đối với người nộp thuế có khả năng thu lớn, mới phát sinh tăng cao trong những tháng đầu năm 2018 để thu ngay tiền thuế nợ mới phát sinh vào NSNN, đồng thời tiếp tục thu nợ cũ để giảm số tiền thuế nợ đọng. Kiên quyết trong công tác xử lý thu hồi nợ đọng, thực hiện biện pháp cưỡng chế tiền thuế, tiền chậm nộp vào NSNN và tăng cường phối hợp với các cơ quan chính quyền cùng cấp trên địa bàn thực hiện tốt quy chế phối hợp trong công tác đôn đốc và tổ chức cưỡng chế để thu hồi tiền thuế nợ đọng vào NSNN.

Nuôi dưỡng nguồn thu

Theo Cục Thuế tỉnh, thời gian qua, đơn vị đã kịp thời xây dựng và triển khai các đề án nâng cao hiệu quả công tác thuế trình UBND tỉnh phê duyệt. Đồng thời, kịp thời tham mưu UBND tỉnh tháo gỡ những vướng mắc của doanh nghiệp, qua đó tạo môi trường đầu tư, sản xuất kinh doanh thuận lợi nhất cho doanh nghiệp, góp phần nuôi dưỡng nguồn thu và tăng thu ngân sách.

Hà Nguyên

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP