07/07/2015 - 07:30

Đảm bảo tiến độ bàn giao lưới điện nông thôn

TTH - Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn yêu cầu Sở Công thương tổ chức làm việc với UBND cấp huyện, Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế và các tổ chức kinh doanh điện nông thôn để triển khai kế hoạch, cơ chế tiếp nhận lưới điện hạ áp nông thôn của Tập đoàn Điện lực Việt Nam; khẩn trương triển khai công tác bàn giao đối với các tổ chức có nhu cầu, hoàn thành trong năm 2015; báo cáo UBND tỉnh kế hoạch bàn giao trong tháng 7/2015.

Đối với các tổ chức không có nhu cầu bàn giao, yêu cầu phải có văn bản cam kết đảm bảo các quy định về hoạt động điện lực, chất lượng dịch vụ, chất lượng điện cung cấp, an toàn hệ thống điện, thực hiện bảo dưỡng, bảo trì, cải tạo nâng cấp lưới điện, hệ thống đo kiểm theo đúng quy định hiện hành.

Thanh Hương

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP