Kinh tế Xây dựng - Giao thông

17/05/2021 - 07:28

Đảm bảo tiến độ công trình nâng cấp hồ đập

TTH - Các công trình sửa chữa, nâng cao an toàn đập đang triển khai trên địa bàn tỉnh đạt từ 70-90% khối lượng công việc, phấn đấu thi công hoàn thành các hạng mục cơ bản trước tháng 8/2021.

Hồ Cừa (Hương Trà) đã triển khai thi công cơ bản hoàn thiện

Tiểu Dự án (DA) sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh gồm 9 hồ chứa, do Sở NN&PTNT làm chủ đầu tư (CĐT) được triển khai thi công từ năm 2016 đến năm 2022, với tổng giá trị xây lắp gần 87,5 tỷ đồng. Hiện đang triển khai thi công nâng cấp hồ chứa tại các địa phương Phong Điền, Hương Thủy, Nam Đông, A Lưới.

Quy mô chủ yếu của DA là sửa chữa và nâng cao an toàn đập, hạng mục tràn, cống lấy nước; sửa chữa nâng cấp nhà quản lý, xây dựng các đường quản lý vận hành vào các hồ và chống thấm đập, diệt mối mọt một số hồ. Các hạng mục thi công được triển khai trên hiện trạng các hồ cũ hiện có.

Hồ Phú Bài 2 (Hương Thủy)-hồ chứa có dung tích khá lớn trong khu vực với 5 triệu m3 nước được khởi công sửa chữa và nâng cao vào tháng 10/2019, đến nay đạt khoảng 90% khối lượng công việc, do liên danh Tổng công ty Xây dựng NN&PTNT Thanh Hóa và Công ty CP Trường Lợi đảm nhiệm thi công với tổng mức đầu tư 19 tỷ đồng.

Đến thời điểm hiện tại, các hạng mục của công trình đã hoàn thành như cầu giao thông qua tràn chính (dài 30m, ngang 4m, dầm thi công dự ứng lực căng sau), cầu giao thông qua tràn phụ nối Tỉnh lộ 15, hệ thống kè dài hơn 500m với mặt đường đổ bê tông kết nối với cầu qua tràn chính đang thi công và kết nối liên hoàn ra Tỉnh lộ 15. Thân đập hồ Phú Bài 2 được xử lý chống thấm bằng hào chống thấm và khoan phụt sét xi măng chống thấm từ đỉnh đập. Đã đổ bê tông hoàn thiện mặt đập và nâng cao trình chắn sóng thân đập lên 40cm.

Hồ Ta Rinh và Ka Tư (Nam Đông) cũng đang được triển khai thi công. Hiện nay, hạng mục thi công mái hạ lưu và đỉnh đập đạt 90%, hoàn thành 100% việc sửa chữa cống lấy nước và thi công đạt gần 90% hạng mục đường quản lý nội bộ…

Ông Lê Văn Mẫn, Phụ trách giám sát Ban Quản lý DA sửa chữa và nâng cao an toàn đập thông tin, các công trình sửa chữa và nâng cấp trên hiện trạng các hồ cũ, vừa thi công, vừa đảm bảo tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp. Đến nay, tiến độ chung của các công trình đạt từ 70-90% khối lượng.

Trong đó, cụ thể các hạng mục công trình hồ Phụ Nữ, Phú Bài 2, Ba Cửa, Cừa, Năm Lăng, Cây Cơi đạt từ 80-90% khối lượng. Hồ Ta Rinh, Ka Tư, Khe Rưng đạt 70 - 75% khối lượng.

Đến nay các hạng mục chính, hạng mục đầu mối như đập, cống, tràn đều thi công cơ bản hoàn thành, đảm bảo an toàn hồ đập. Đơn vị thi công đang tập trung hoàn thành công việc một số hạng mục phục vụ quản lý sau này như đường quản lý, lắp đặt thiết bị, sơn sửa hạng mục cửa… Lũy kế giải ngân nguồn vốn các công trình đến nay (bao gồm xây lắp và các chi phí khác) đạt gần 80%.

Hồ Ka Tư (Nam Đông) đang triển khai thi công những hạng mục cuối

“CĐT đã yêu cầu các đơn vị thi công tập trung đẩy nhanh hoàn thiện các hạng mục còn lại để đảm bảo hoàn thành toàn bộ các hạng mục trước mùa mưa lũ (khoảng 31/8/2021) và giải ngân nguồn vốn theo đúng kế hoạch. Hiện nay các công trình đang đẩy nhanh tiến độ thi công và cơ bản đang triển khai thuận lợi, do vậy tiến độ giải ngân vốn năm nay đảm bảo theo kế hoạch đề ra”, ông Mẫn cho biết.

Theo Ban Quản lý DA sửa chữa và nâng cao an toàn đập, giai đoạn hiện tại các công trình đều đã giải phóng mặt bằng xong để thi công. Hầu hết các thủ tục đã được áp giá công khai đến các tổ chức và cá nhân bị ảnh hưởng và phê duyệt chi trả đền bù.

Trong quá trình thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, hầu hết các địa phương, các tổ chức và cá nhân bị ảnh hưởng đều ủng hộ và tạo điều kiện thi công.

Tuy nhiên, vẫn còn một số vướng mắc khó khăn như tại 2 hồ Cừa và Khe Rưng (Hương Trà), công tác giải phóng mặt bằng bị chậm nên đơn vị thi công chưa có mặt bằng sạch để thi công dẫn đến các tuyến đường quản lý vào hồ chưa thể đẩy nhanh tiến độ.

Cụ thể, tại khu vực này còn vướng mặt bằng phạm vi mở rộng 2 bên đường quản lý với hiện trạng đất chủ yếu đất trồng cây lâu năm. CĐT đã kiến nghị các cơ quan chức năng đẩy nhanh tiến độ quá trình thẩm định đất và phê duyệt chi trả đền bù cho các hộ dân nhằm sớm có mặt bằng để thi công.

Bài, ảnh: Hà Nguyên

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP