Chính trị - Xã hội An sinh xã hội

18/09/2020 - 06:30

Đảm bảo tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy

TTH - Kết quả bầu cử tại Đại hội Đảng cấp cơ sở và cấp trên cơ sở trong thời gian qua trên địa bàn tỉnh cho thấy, tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ trẻ tham gia cấp ủy có chuyển biến tích cực cả chất và lượng. Tuy vậy, cần thêm những nỗ lực để thực hiện hiệu quả hơn bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị.

BCH Đảng bộ TP. Huế nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt

Chuyển biến tích cực 

Trong 13 ủy viên Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ phường Kim Long (TP. Huế), có 8 ủy viên là nữ, chiếm tỷ lệ 62%, vượt xa tỷ lệ quy định theo Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị. Trong đó, có một ủy viên Ban Thường vụ (BTV) là Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường.

Với tỷ lệ này, phường Kim Long là đơn vị xã, phường có tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy cao nhất trong toàn tỉnh. Theo ông Mai Khắc Phục, Bí thư Đảng ủy phường, đây là nhiệm kỳ thứ 2 Đảng bộ phường có tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy cao. Để đạt được kết quả đó, Đảng ủy luôn quan tâm công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ nữ. Đầu năm 2018, Đảng ủy tạo điều kiện cho 4 cán bộ nữ trẻ chủ chốt, đủ tiêu chuẩn đi học trung cấp lý luận chính trị để tạo nguồn cho nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Quan trọng hơn, theo ông Phục, đó chính là sự cố gắng của bản thân các cán bộ nữ. Họ ý thức được yêu cầu, vị thế của người phụ nữ trong giai đoạn mới nên đã nỗ lực học tập nâng cao trình độ, tham gia tích cực mọi nhiệm vụ, chịu khó lăn lộn với cơ sở, sẵn sàng chấp nhận thử thách. “Các chị đều biết cách sắp xếp công việc xã hội và gia đình một cách khoa học, tích cực học tập, sáng tạo, nắm bắt kịp xu thế phát triển của xã hội để thích ứng tốt”, ông Phục đánh giá.

Theo thống kê, nhiệm kỳ 2020 - 2025, toàn tỉnh có 760/3.675 cán bộ nữ tham gia cấp ủy cơ sở, chiếm tỷ lệ 20,68%; trong đó cấp xã, phường, thị trấn có tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy trên 15% là 114/145 đơn vị, đạt tỷ lệ 78,6%, cao hơn so với nhiệm kỳ trước.

Đối với tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy ở cấp trên cơ sở, nhiệm kỳ 2020 - 2025 cũng đã có những chuyển biến tích cực, nhất là cấp huyện, thị, thành phố. Theo báo cáo từ Ban Tổ chức Tỉnh ủy, tổng số cấp ủy cấp trên cơ sở gồm 484 đồng chí, trong đó nữ 73 đồng chí, chiếm tỷ lệ 15,08%. Riêng số nữ tham gia cấp ủy đến từ các huyện, thị, thành phố là 67/355, đạt tỷ lệ 18,9%, tăng 5,3% so với nhiệm kỳ trước. Có 13/104 cán bộ nữ tham gia BTV Đảng bộ cấp huyện, thị xã, thành phố, đạt tỷ lệ 12,5%, tăng hơn 6,2%.

Theo ông Nguyễn Tài Tuệ, Bí thư Thị ủy Hương Trà, trong 11 nữ ủy viên BCH Đảng bộ thị xã Hương Trà nhiệm kỳ 2020-2025, có 2 cán bộ nữ trong BTV Thị ủy, có 7 nữ đạt trình độ lý luận chính trị cao cấp và 6 nữ có độ tuổi dưới 40. Để đạt tỷ lệ đó, BTV Thị ủy Hương Trà đã xây dựng, rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy, các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý cơ bản đáp ứng cơ cấu cán bộ trẻ, cán bộ nữ. Công tác chuẩn bị nhân sự trước đại hội được thực hiện chặt chẽ, đảm bảo về số lượng, cơ cấu nữ.

“Nhiệm kỳ qua, các cán bộ nữ thực hiện rất tốt nhiệm vụ được giao, gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt động, đóng góp tích cực vào thành tích của địa phương. Tại đại hội, các cán bộ nữ tiếp tục nhận được sự tín nhiệm cao, được gửi gắm nhiều niềm tin, kỳ vọng. Tin tưởng nhiệm kỳ này, năng lực, hiệu quả hoạt động của cán bộ nữ tiếp tục được phát huy, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết XIV Đại hội Đảng bộ thị xã Hương Trà”, ông Nguyễn Tài Tuệ cho hay.

Tại TP. Huế, không chỉ tỷ lệ nữ tham gia ủy viên BCH Đảng bộ TP. Huế nhiệm kỳ 2020 – 2025 đạt khá cao với 21%, mà số cán bộ nữ tham gia ủy viên BTV Thành ủy Huế cũng tăng thêm 2 người, nâng tổng số lên 3 ủy viên BTV.

Đảng bộ phường Kim Long ra mắt BCH nhiệm kỳ mới

Cần tiếp tục nỗ lực

Ông Phan Xuân Toàn, UVTV, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy cho biết, theo phương án nhân sự, dự kiến số lượng cán bộ nữ tham gia BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI sắp tới là 9 ủy viên, đạt tỷ lệ 15,78%. Các ủy viên nữ được dự kiến đều bảo đảm tiêu chuẩn theo quy định của Trung ương và tỉnh.

Ông Phan Xuân Toàn đánh giá, nhìn chung, tình hình cán bộ nữ sau Đại hội Đảng cấp cơ sở và cấp trên cơ sở cho thấy, tỷ lệ nữ trong cấp ủy, cán bộ nữ trong BTV và cán bộ nữ giữ các chức danh chủ chốt nhiệm kỳ này cao hơn nhiệm kỳ trước. Tỷ lệ cấp ủy viên nữ bình quân các cấp đạt và vượt chỉ tiêu Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị. Số cấp ủy viên nữ có độ tuổi dưới 40 khá cao. Đây là nguồn quan trọng để chuẩn bị cho giới thiệu nữ đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tuy nhiên, vẫn còn một số địa phương, đơn vị tỷ lệ nữ đạt và vượt 15% theo quy định chưa cao; còn 31/145 đơn vị có tỷ lệ cán bộ nữ tham gia cấp ủy dưới 15%; xã Phong Hải (Phong Điền) không có nữ cán bộ tham gia cấp ủy. Đối với cấp trên cơ sở, Huyện ủy Quảng Điền có tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy chỉ đạt 10%, không có nữ tham gia BTV Huyện ủy.

Nguyên nhân là do một số cấp ủy còn thiếu quyết liệt trong việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ nữ. Bên cạnh đó, một số cán bộ nữ còn tư tưởng an phận, chưa thể hiện được năng lực thực tiễn để khẳng định vai trò và vị trí của mình trong địa phương, đơn vị.

Để tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy các cấp đạt tỷ lệ cao hơn cả về chất lượng và số lượng, ông Phan Xuân Toàn cho rằng, cấp ủy, tổ chức Đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị nhất là người đứng đầu các cấp phải làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ, nhất là cán bộ nữ, cán bộ trẻ, cán bộ đồng bào dân tộc thiểu số. Chú trọng chọn lựa cán bộ nữ có năng lực vào quy hoạch ngay từ đầu nhiệm kỳ để đào tạo, bồi dưỡng nhằm tạo nguồn cho cấp ủy và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của địa phương, đơn vị và cho tỉnh. Yếu tố quyết định hơn nữa chính là sự nỗ lực thật sự của mỗi cán bộ nữ. Họ phải không ngừng rèn luyện, phấn đấu học tập nâng cao trình độ, năng lực lãnh đạo, quản lý đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới.

Bài, ảnh: Hải Thuận

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP