Chính trị - Xã hội An ninh - Quốc Phòng

22/08/2022 - 06:35

Đảm bảo vũ khí, trang bị cho diễn tập khu vực phòng thủ

TTH - Xác định công tác kỹ thuật có vai trò đặc biệt quan trọng, thời gian qua, Đảng ủy, Tiểu đoàn Tăng Thiết giáp 3, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã quán triệt sâu sắc Nghị quyết các cấp về “Lãnh đạo công tác kỹ thuật trong tình hình mới”.

Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Tăng Thiết giáp 3 kiểm tra đồng bộ vũ khí, khí tài

Chuẩn bị tốt cho nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2022, Đảng ủy, Chỉ huy Tiểu đoàn Tăng Thiết giáp 3 xác định: Việc đảm bảo an toàn tuyệt đối trong quá trình huấn luyện, sử dụng, cơ động vũ khí trang bị kỹ thuật phục vụ cho diễn tập là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng.

Ngay từ đầu năm, đơn vị đã làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ nhận thức đúng đắn về ý nghĩa, tầm quan trọng của vũ khí trang bị kỹ thuật trong nhiệm vụ diễn tập; tổ chức tập huấn, huấn luyện cho đội ngũ cán bộ các cấp về chiến thuật, pháo, súng, thông tin, xe máy; bồi dưỡng, thục luyện giáo án, bài giảng; xây dựng kế hoạch công tác kỹ thuật bám sát tình hình nhiệm vụ và thực trạng vũ khí trang bị kỹ thuật của đơn vị.

Thiếu tá Dương Minh Tuấn, Phó Tiểu đoàn trưởng kỹ thuật Tiểu đoàn Tăng Thiết giáp 3 cho biết: Để đảm bảo cho đợt diễn tập đạt kết quả cao, bản thân tôi tiến hành rà soát, kiểm tra tình trạng kỹ thuật cũng như vũ khí trang bị kỹ thuật trên xe, để kịp thời tổ chức bảo quản, bảo dưỡng, thay thế, sửa chữa hư hỏng thông thường. Với phương châm “sáng lau sương, chiều lau bụi”, tổ chức bảo quản, bảo dưỡng xe, pháo sau các đợt huấn luyện, diễn tập, bắn đạn thật để nâng cao hệ số kỹ thuật.

Ngoài nhiệm vụ chuẩn bị văn kiện, xây dựng công sự trận địa, bảo đảm kỹ thuật cho diễn tập, đơn vị chú trọng công tác tổ chức đảm bảo kỹ thuật cho lực lượng thực binh trong diễn tập. Số lượng vũ khí, xe máy, trang thiết bị phục vụ cho cuộc diễn tập là rất lớn, chính vì vậy đơn vị đã xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết bảo đảm kỹ thuật cho lực lượng thực binh tham gia diễn tập. Tổ chức huấn luyện chuyên môn, đảm bảo theo đúng quy trình kỹ thuật quy định và thời gian, kế hoạch đề ra.

Thiếu tá Nguyễn Xuân Lựu, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn Tăng Thiết giáp 3 cho biết: Sau khi nhận được kế hoạch diễn tập, đơn vị đã nhanh chóng lập kế hoạch chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị bảo đảm tốt tình trạng kỹ thuật cho xe tăng trong thực hành diễn tập. Tổ chức kiện toàn các kíp xe; đồng bộ vũ khí, khí tài, đạn dược cho quá trình tập luyện, hợp luyện, bắn kiểm tra, cũng như trong quá trình tham gia diễn tập bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, vũ khí và trang thiết bị.

Duy trì nghiêm chế độ nền nếp, ngày, giờ kỹ thuật theo đúng kế hoạch, phát huy tinh thần trách nhiệm của cán bộ, nhân viên trong quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật. Những năm qua, Đảng ủy, Tiểu đoàn Tăng Thiết giáp 3 đã bảo đảm kịp thời, đầy đủ số lượng, chất lượng và đồng bộ vũ khí, khí tài, đạn dược cho các nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, diễn tập.

Diễn tập là hình thức huấn luyện tổng hợp cao nhất, nhằm vận dụng những nội dung đã được huấn luyện của lực lượng vũ trang vào thực tiễn gắn với việc giải quyết, xử lý tình huống. Đây cũng là một bước cụ thể hóa các nội dung góp phần xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh ngày càng vững mạnh, chủ động, sẵn sàng đối phó với mọi tình huống.

Bài, ảnh: Trần Tình

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP