23/04/2020 - 15:23

Dân chủ ở Việt Nam nhìn từ phòng, chống dịch

TTH - Qua thực tiễn chống dịch COVID-19 đã cho chúng ta thấy rõ và cơ sở để đấu tranh chống lại các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch phản động về dân chủ ở các nước xã hội chủ nghĩa (XHCN) nói chung và Việt Nam nói riêng.

Hội nông dân huyện Quảng Điền trao tặng hàng nông sản cho lực lượng tại khu cách ly. Ảnh: Hoàng Triều

Dân chủ XHCN là nền dân chủ của đại đa số Nhân dân lao động, đại diện và phục vụ cho lợi ích của Nhân dân lao động. 

Ở Việt Nam, ngay từ những ngày đầu khi nhận thấy những thiệt hại do dịch COVID-19 gây ra đã ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của người dân, Chính phủ và các bộ, ngành liên quan đã liên tiếp ban hành các chính sách hỗ trợ, đồng hành cùng người dân và doanh nghiệp vượt qua khó khăn. Đặc biệt, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 42/NQ-CP về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Nghị quyết của Chính phủ nêu rõ: Nhà nước, doanh nghiệp và cộng đồng xã hội cùng chia sẻ trách nhiệm trong việc bảo đảm cuộc sống cho người lao động.

Cũng trong đại dịch COVID-19, Đảng, Nhà nước ta đã phát đi lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài, trong đó kêu gọi mỗi người dân là một chiến sĩ trên mặt trận phòng, chống dịch bệnh. “Với tinh thần coi sức khỏe và tính mạng của con người là trên hết”, Thủ tướng Chính phủ đã ra Chỉ thị 16 về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 và đã được Nhân dân ta hưởng ứng thực hiện một cách triệt để, nhất là việc thực hiện cách ly xã hội đã làm giảm số ca lây nhiễm. Như vậy, với cơ chế Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý và Nhân dân lao động làm chủ đã cho thấy bản chất của dân chủ XHCN ưu việt ở Việt Nam.

Với người dân là chủ, người dân làm chủ, Việt Nam đã tạo nên sự bình đẳng trong việc giải quyết các vấn đề liên quan đến đại dịch như: việc làm, an sinh xã hội.

Phát huy tinh thần “lá lành đùm lá rách", "lá rách ít đùm lá rách nhiều”, việc huy động xã hội phòng chống dịch phát huy hiệu quả. Thông qua Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội, chúng ta đã huy động được sự đóng góp của đông đảo đồng bào với số tiền lên đến hàng trăm tỷ đồng chỉ trong thời gian ngắn. Đây cũng là biểu hiện bản chất rõ nhất của vấn đề dân chủ XHCN.

 Dân chủ XHCN được thực hiện thông qua Nhà nước pháp quyền XHCN. Ở Việt Nam, với Nhà nước thực sự của dân, do dân và vì dân, qua đợt chống dịch COVID-19 càng thấy rõ hơn bao giờ hết.

Tất cả các lực lượng đều được huy động để bảo vệ sức khỏe cho Nhân dân. Từ đội ngũ y, bác sĩ, cán bộ y tế đến lực lượng quân đội, công an... Cả hệ thống chính trị đều vào cuộc trong cuộc chiến chống dịch này. Nhiều sáng kiến hay được đưa ra và phát huy hiệu quả như cây gạo ATM hỗ trợ gạo cho người nghèo.

Thực tế chống dịch ở Việt Nam cho thấy, trong chống dịch và đồng thời với chống dịch thì nền kinh tế của nước ta vẫn tăng trưởng. Với tinh thần coi sức khỏe và tính mạng của con người là trên hết, cho dù kinh tế không khấm khá hơn so với các nước trong khu vực và trên thế giới thì Việt Nam cũng đã thực hiện miễn toàn bộ chi phí khi thực hiện cách ly và chi phí khám chữa bệnh cho những người mắc COVID-19, không kể là người mang quốc tịch Việt Nam hay nước ngoài. Điều này thể hiện tính nhân văn sâu sắc của nền dân chủ XHCN ở nước ta.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: “Nhà nước vì dân là một nhà nước lấy lợi ích chính đáng của Nhân dân làm mục tiêu. Tất cả đều vì lợi ích của dân, ngoài ra không có bất cứ một lợi ích nào khác”. Qua đại dịch COVID-19 lần này chúng ta càng thấu hiểu hơn lời dạy của Bác Hồ.

ThS. Trần Trọng Hướng

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP