Kinh tế Thông tin thị trường

17/06/2021 - 15:05

Dân vận khéo trong hoạt động ngân hàng

TTH.VN - Là một trong những nội dung chương trình ký kết phối hợp giai đoạn 2021-2026 giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Thừa Thiên Huế và Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức ngày 17/6.

Ký kết chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2021-2026

Qua 5 năm thực hiện quy chế phối hợp, 2 đơn vị đã làm tốt công tác tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện những định hướng chiến lược, chính sách tiền tệ ngân hàng liên quan đến chính sách phát triển kinh tế-xã hội. Đồng thời hai cơ quan cũng có điều kiện tốt hơn để phối hợp tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Trong khuôn khổ nội dung phối hợp giai đoạn 2021-2026, hai đơn vị tiếp tục phối hợp tuyên truyền tổ chức triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, cơ chế, chính sách của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và của tỉnh liên quan đến lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng. Tăng cường công tác dân vận và thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở trong hệ thống ngân hàng, góp phần nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm, phong cách phục vụ Nhân dân, doanh nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức ngành ngân hàng. Trao đổi, cung cấp thông tin và kịp thời phản ánh tình hình dư luận về lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng.

Tin, ảnh: Hoàng Loan

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP