02/06/2015 - 22:11

Đảng bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy: Tám chỉ tiêu chủ yếu cho nhiệm kỳ 2015-2020

TTH - Ngày 2/6, Đảng bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tiến hành Đại hội Đảng bộ lần thứ IX, nhiệm kỳ 2015-2020. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thanh Bình đã dự và chỉ đạo đại hội.

Nhiệm kỳ 2010-2015, kế thừa và phát huy những thành quả của các khóa tiền nhiệm, Đảng bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã kiện toàn bộ máy, đoàn kết nỗ lực và đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trên tất cả các lĩnh vực chuyên môn, QPAN và xây dựng Đảng. Đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển của tỉnh. Trong nhiệm kỳ, nhiều tập thể và cá nhân của Đảng bộ đã được Trung ương, UBND tỉnh khen thưởng. Đảng bộ đạt TSVM liên tục nhiều năm liền. Năm 2013, đơn vị được Ban Tổ chức Trung ương tặng cờ đơn vị xuất sắc.

Đại hội đã nghiêm túc đánh giá lại những ưu, khuyết điểm, rút ra các bài học kinh nghiệm, thảo luận, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện thắng lợi 8 chỉ tiêu chủ yếu của nhiệm kỳ 2015-2020. Không ngừng nâng cao năng lực, sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy truyền thống đoàn kết, khả năng sáng tạo; đổi mới phương pháp, năng lực lãnh đạo, điều hành trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ về công tác xây dựng Đảng, thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng các cấp.
Đại hội đã bầu BCH Đảng bộ khóa IX gồm 7 thành viên và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng cấp trên gồm 3 thành viên.
Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP