02/06/2015 - 22:12

Đảng bộ cơ quan Thành ủy Huế: Đổi mới, nâng cao chất lượng tham mưu

TTH - Ngày 2/6, Đảng bộ Cơ quan Thành ủy Huế tổ chức đại hội Đảng bộ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2015-2020.

Nhiệm kỳ qua, Đảng ủy đã đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành theo phương châm “nói đi đôi với làm, làm việc có hiệu quả”, thường xuyên sâu sát với cơ sở, nêu cao vai trò tiền phong gương mẫu, tập trung tham mưu, đề ra được nhiệm vụ trọng tâm, có tính đột phá để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, vững chắc.

Mục tiêu xuyên suốt của nhiệm kỳ 2015-2020: Xây dựng Đảng bộ Cơ quan Thành ủy Huế trong sạch vững mạnh toàn diện; không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng tham mưu giúp Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy hoạch định các chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế- xã hội, giữ vững quốc phòng- an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ thành phố.  

THÁI SƠN

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP