13/06/2015 - 17:27

Đảng bộ Cơ quan UBND TP Huế: 11 thành viên vào BCH khóa mới

TTH.VN - Ngày 13/6, Đảng bộ Cơ quan UBND TP Huế tiến hành đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2015-2020.

Nhiệm kỳ 2010-2015, Đảng bộ Cơ quan UBND TP Huế đã lãnh đạo toàn diện, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội; chính trị, an ninh quốc phòng được giữ vững. TP Huế được vinh danh là TP văn hóa ASEAN, TP bền vững môi trường ASEAN.

Các phòng ban chuyên môn hoạt động đều và có nhiều chuyển biến tích cực. Văn phòng HĐND và UBND đẩy mạnh ứng dụng 5 phần mềm dùng chung của tỉnh, nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý văn bản; tỷ lệ tăng dân số tự nhiên giảm còn 0,92%; mô hình cụm dân cư không có người sinh con thứ 3 trở lên ngày càng tăng, với 378 tổ đăng ký.

Đảng bộ Cơ quan UBND TP Huế hiện có 5 chi bộ, với 70 đảng viên. Nhiệm kỳ qua đã phát triển thêm 17 đảng viên mới, chất lượng đảng viên ngày càng được nâng lên. 100% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Nhiệm kỳ mới, Đảng bộ Cơ quan UBND TP Huế phấn đấu thực hiện đạt và vượt 7 chỉ tiêu đề ra, như: 100% cán bộ, CNV học tập các Nghị quyết của Đảng; 100% CB-CNV chấp hành pháp luật, tích cực phòng chống tệ nạn xã hội; 100% CB-CNV đạt danh hiệu lao động tiên tiến; phát triển ít nhất thêm 15 đảng viên mới...

Đại hội đã bầu Ban chấp hành khóa mới, gồm 11 đồng chí.

 

Tâm Huệ

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP