Chính trị - Xã hội Xây dựng Đảng

28/07/2016 - 20:33

Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh: Triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm

TTH - Sáng 28/7, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ 5, khóa VI (mở rộng) để thảo luận, thông qua nội dung báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016; 5 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; nghị quyết chuyên đề của Đảng bộ Khối về công tác cán bộ nữ.

Để thống nhất chương trình hành động, các đại biểu tham gia hội nghị đã tập trung thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến quan trọng về công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; tăng cường công tác xây dựng Đảng; đổi mới phương thức lãnh đạo; phát hiện gương điển hình tiên tiến về học Bác; nâng cao nhận thức về công tác cán bộ nữ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng, nhất là tập trung phân tích, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế cần khắc phục.

Anh Phong

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP