Chính trị - Xã hội Xây dựng Đảng

30/12/2016 - 06:56

Đảng bộ Phú Lộc đổi mới phương thức lãnh đạo

TTH - Đảng bộ huyện Phú Lộc xác định không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng.

Nhìn lại năm 2016, một trong những kết quả đáng ghi nhận của Đảng bộ huyện Phú Lộc là đã hoàn thiện và đồng bộ hệ thống các quy chế, quy định, quy trình công tác của Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy, nhất là quy định về phân cấp quản lý cán bộ. Huyện ủy cũng xây dựng chương trình, kế hoạch công tác cụ thể và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo quy chế, chương trình công tác của cấp ủy đề ra, tạo chuyển biến tích cực về phương pháp, phong cách, lề lối làm việc của các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, nhất là thực hiện nghiêm túc chỉ thị của Tỉnh ủy trong năm 2016 về tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong các cơ quan Đảng và cơ quan hành chính Nhà nước”.

Nhờ có sự chuẩn bị chu đáo, có đến 99,96% cử tri Phú Lộc đi bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 –  2021

2016 là năm diễn ra cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. Xác định đây là nhiệm vụ chính trị có ý nghĩa cực kỳ quan trọng, Ban Thường vụ Huyện ủy cùng các cấp cơ sở trong toàn huyện tăng cường lãnh, chỉ đạo công tác bầu cử, đảm bảo triển khai đúng quy trình, đúng thời gian, đúng quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND. Công tác tuyên truyền về bầu cử được đẩy mạnh, tạo khí thế vui tươi, phấn khởi. Tỷ lệ cử tri toàn huyện tham gia bỏ phiếu đạt 99,96 %.

Sự cố môi trường biển xảy ra, Phú Lộc là một trong những địa phương ở Thừa Thiên Huế bị ảnh hưởng nặng. Ban Thường vụ Huyện ủy kịp thời lãnh đạo các ban ngành và địa phương trong huyện làm tốt công tác tư tưởng cho người dân gặp khó khăn, giúp họ nhận thức đúng vấn đề và có niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng. Ngay sau khi Nhà nước có chủ trương chi trả bồi thường thiệt hại, Huyện ủy Phú Lộc lãnh đạo các địa phương làm tốt công tác chuẩn bị, khảo sát và nắm tình hình thiệt hại cùng tâm tư, tình cảm của bà con Nhân dân để có những báo cáo chính xác và đầy đủ. Việc chi trả nghiêm túc, an toàn và chặt chẽ. Phú Lộc là huyện có 4 địa phương đầu tiên trong tỉnh thực hiện chi trả tiền bồi thường thiệt hại do sự cố môi trường biển cho bà con ngư dân là xã Lộc Điền, Vinh Hưng, Vinh Giang và thị trấn Phú Lộc. Đợt 1 chi trả bồi thường thiệt hại do sự cố môi trường biển cho người dân của 11 xã, thị trấn trên địa bàn được hoàn tất vào ngày 29/10/2016, được đồng chí Nguyễn Văn Cao, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao trong chuyến công tác kiểm tra tình hình thực tế.

Nét nổi bật trong hoạt động của Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Lộc là tăng cường bám sát địa bàn để chỉ đạo và trực tiếp đối thoại với cán bộ, đảng viên và Nhân dân nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, kịp thời đề ra các giải pháp phù hợp. Các đồng chí Huyện ủy viên, các ban của Huyện ủy, Ủy ban Kiểm tra, Văn phòng Huyện ủy được phân công trực tiếp về tham gia sinh hoạt chi bộ cơ sở để nắm tình hình, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở cơ sở. Chế độ thông tin báo cáo của các cấp ủy cơ sở, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể đối với Ban Thường vụ Huyện ủy được chấn chỉnh và duy trì để phục vụ kịp thời công tác lãnh, chỉ đạo của cấp ủy trên các lĩnh vực.

Thực hiện đổi mới phương thức lãnh đạo, Đảng bộ Phú Lộc tiếp tục phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy để đề ra những chủ trương, chính sách sát, đúng, phù hợp với thực tiễn; cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy thành các chương trình, kế hoạch, trọng tâm là chương trình công tác năm 2017. Ông Nguyễn Chí Quang, Bí thư Huyện ủy Phú Lộc nhấn mạnh, Đảng bộ Phú Lộc sẽ tiếp tục đổi mới phương pháp, phong cách, lề lối làm việc của cấp ủy các cấp và phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong giám sát và phản biện xã hội; tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền nhà nước các cấp. Ban Thường vụ huyện ủy chỉ đạo từng đồng chí huyện ủy viên, ủy viên thường vụ Huyện ủy xây dựng chương trình công tác hàng năm, định kỳ có báo cáo Ban Thường vụ kết quả thực hiện chương trình đề ra; tăng cường đi cơ sở, bám sát địa bàn, lĩnh vực được phân công phụ trách và quy chế làm việc để thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, giúp cơ sở kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc.

Ngày 30/10/2016, Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) ban hành Nghị quyết 04 - NQ/TW về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ. Việc triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết này được Huyện ủy Phú Lộc xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong việc đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy Đảng, xây dựng Đảng bộ huyện ngày càng trong sạch vững mạnh, lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương trong năm 2017 và những năm tiếp theo.

Đức Quang

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP