Chính trị - Xã hội Xây dựng Đảng

24/06/2013 - 13:25

Đảng bộ Sở Y tế lãnh đạo toàn ngành làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân

TTH - Nhiều năm qua, Đảng bộ Sở Y tế đã lãnh đạo cán bộ, nhân viên hoàn thành nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân; đặc biệt, tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 11 của Tỉnh ủy về Xây dựng Thừa Thiên Huế xứng tầm là Trung tâm Y tế chuyên sâu của khu vực miền Trung và cả nước giai đoạn 2012-2015 và tầm nhìn đến năm 2020.

Thực hiện xã hội hóa công tác y tế

Đến nay, hệ thống y tế địa phương tiếp tục phát triển, hoàn thiện. Các bệnh viện tuyến tỉnh đã xây dựng hoàn chỉnh và sử dụng đạt hiệu quả như Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Mắt Huế, Bệnh viện Tâm thần; tiếp tục hoàn chỉnh Bệnh viện Đa khoa Chân Mây, đầu tư dự án xây dựng Trung tâm Phòng chống bệnh xã hội. Các bệnh viện tuyến cơ sở được đầu tư cải tạo, nâng cấp hoàn chỉnh như Quảng Điền, Nam Đông, A Lưới, tiếp tục triển khai và hoàn thành dự án đầu tư nâng cấp xây dựng và cung cấp trang thiết bị cho các trạm y tế xã, phường, thị trấn.

Một ca phẫu thuật mắt ở Bệnh viện Mắt Huế

Bên cạnh mạng lưới y tế Nhà nước ngày càng phát triển, thực hiện nghị quyết của Chính phủ, đồng thời chủ động đáp ứng nhu cầu ngày càng cao trong công tác chăm sóc sức khỏe của nhân dân, Đảng bộ lãnh đạo đẩy mạnh xã hội hoá các hoạt động y tế. Nhờ vậy, mạng lưới hành nghề y dược tư nhân phát triển khá tốt, toàn tỉnh có 635 cơ sở hành nghề y, dược tư nhân (tăng 5,83%). Mạng lưới y tế ngoài công lập đã góp phần đáng kể tăng cường nguồn lực y tế, đa dạng hoá các loại hình dịch vụ để người dân lựa chọn, đồng thời góp phần tạo làm giảm bớt gánh nặng cho y tế Nhà nước.

Triển khai thực hiện chỉ thị của Bộ Chính trị và kế hoạch của Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển y học cổ truyền (YHCT) Việt Nam đến năm 2020, hệ thống khám chữa bệnh YHCT từ tỉnh đến huyện, xã ngày càng được phát triển: khoa YHCT ở bệnh viện huyện, thành phố được tiếp tục củng cố, hiện nay 100% trạm y tế xã, phường đã có y sỹ YHCT; 90% các trạm y tế triển khai khám chữa bệnh YHCT bằng châm cứu, dùng thuốc YHCT, gần 50% trạm y tế đã triển khai bốc thuốc Đông dược.

Để tạo điều kiện ngày càng nâng cao chất lượng hoạt động ở các cơ sở khám chữa bệnh, Đảng ủy đã chỉ đạo thực hiện tốt các dự án hợp tác quốc tế trong lĩnh vực khám chữa bệnh (Bệnh viện Mắt, Bệnh viện Răng Hàm Mặt, Bệnh viện Điều dưỡng - Phục hồi chức năng, Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản…) 

Chỉ đạo thực hiện tốt công tác chuyên môn

Đảng bộ Sở Y tế có 38 chi bộ đảng bộ bộ phận. Năm 2012, tất cả 38 chi bộ, đảng bộ bộ phận đều đạt trong sạch vững mạnh (tỷ lệ 100%); 46 đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (14,5%); được Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh công nhận đạt danh hiệu Đảng bộ trong sạch vững mạnh.

Đảng bộ đã chỉ đạo các cơ sở y tế tiếp tục triển khai thực hiện Đề án 1816 của Bộ Y tế; triển khai Luật Bảo hiểm y tế (BHYT), Chỉ thị của Bộ Y tế về nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế vì mục tiêu đáp ứng sự hài lòng của người bệnh BHYT; triển khai Quyết định của Bộ Y tế về việc ban hành bộ tiêu chí Quốc gia về y tế xã giai đoạn 2011-2020; triển khai Thông tư của Bộ Y tế về hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh; tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị Quyết số 11-NQ/TU ngày 26/3/2012 của Tỉnh ủy về xây dựng Thừa Thiên Huế xứng tầm là Trung tâm Y tế chuyên sâu của khu vực miền Trung và cả nước giai đoạn 2012-2015 và tầm nhìn đến năm 2020. Chỉ đạo thực hiện tốt các chương trình mục tiêu Quốc gia về y tế, về an toàn vệ sinh thực phẩm, về dân số - kế hoạch hóa gia đình và về phòng chống HIV/AIDS... Chính sách quốc gia về thuốc của Việt Nam, Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc chấn chỉnh công tác cung ứng thuốc trong các cơ sở khám chữa bệnh công lập, Thông tư liên bộ số 10/2007/TTLT-BTC-BYT và Quyết định số 40/2010/QĐ-UBND của UBND tỉnh quy định về công tác đấu thầu cung ứng thuốc tại các cơ sở y tế công lập.

Công tác khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) được phối hợp triển khai thực hiện tốt. Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về công tác BHYT trên địa bàn, Sở Y tế tiếp tục phối hợp với Bảo hiểm Xã hội tỉnh và các ban, ngành liên quan thực hiện “Lộ trình tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân đến năm 2014”. Năm 2012 tổng số đối tượng tham gia BHYT toàn tỉnh: 844.815 (tăng 2,04% so với năm 2011), đạt tỷ lệ bao phủ 75,7% trên toàn tỉnh, 100% trạm y tế tham gia khám chữa bệnh BHYT; tiếp tục mở rộng các cơ sở y tế tham gia khám chữa bệnh BHYT, đến cuối năm 2012 có 198 cơ sở tham gia khám chữa bệnh ban đầu BHYT.

Ngoài nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, Đảng bộ đã lãnh, chỉ đạo tốt công tác xây dựng Đảng cả về chính trị tư tưởng và tổ chức. Đặc biệt là việc chăm lo bồi dưỡng kết nạp đảng viên. Năm 2012, toàn Đảng bộ đã kết nạp 9 đảng viên mới. Các đảng viên mới kết nạp đảm bảo chất lượng, phát huy tính tiên phong, gương mẫu, hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Đinh Hoàng Xuân Hồng

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP