07/12/2015 - 14:26

Đảng bộ thị trấn A Lưới chú trọng công tác cán bộ

TTH - Nhằm đáp ứng đòi hỏi ngày càng cao của sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội ở địa bàn trung tâm chính trị, hành chính của một huyện vùng cao, Đảng bộ thị trấn A Lưới đặc biệt quan tâm và tích cực chăm lo công tác cán bộ, không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Xác định được tầm quan trọng của công tác cán bộ, thời gian qua, Đảng bộ thị trấn A Lưới tập trung triển khai nghị quyết về quy hoạch, đào tạo đội ngũ cán bộ chủ chốt ở địa phương. Đảng uỷ quan tâm phát triển đội ngũ đồng bộ ở các ban, ngành, đoàn thể để tất cả các lĩnh vực đều có hạt nhân trên các mặt công tác. Từ đó, việc bồi dưỡng, phát triển đảng viên và công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được Đảng ủy chỉ đạo thực hiện xuyên suốt.

Trước tiên, Đảng ủy xây dựng nghị quyết chuyên đề nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả đề án của huyện về quy hoạch 12 chức danh chuyên trách, 7 chức danh công chức cấp xã. Cấp ủy đã gửi đi đào tạo cao cấp và trung cấp lý luận chính trị - hành chính đạt tỷ lệ 39%; cao đẳng, đại học chuyên ngành đạt 73% đối với cán bộ chuyên trách của thị trấn.
Để xây dựng đội ngũ kế cận, Đảng uỷ tiến hành quy hoạch cán bộ đến năm 2020 theo hướng trẻ hoá, chuẩn hoá về trình độ và năng lực; có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng trình độ lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ trong diện quy hoạch này. Công tác cán bộ được Đảng uỷ thực hiện thận trọng, khách quan, đảm bảo tính dân chủ nên được cán bộ và Nhân dân đồng tình ủng hộ. Ông Trương Tấn Hoàng, Bí thư Đảng ủy thị trấn A Lưới cho biết: “Hiện tại, Đảng uỷ tiếp tục cử 6 cán bộ học đại học theo lĩnh vực chuyên môn để không ngừng nâng cao trình độ đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới”.
Sau nhiều nỗ lực trong công tác, đến nay chất lượng cán bộ của thị trấn A Lưới ở các chức danh lãnh đạo nhiệm kỳ 2015-2020 đã được nâng lên. Trong tổng số 15 cán bộ cấp ủy, có gần 25% là cán bộ nữ, trình độ đại học chiếm 85%, trung cấp và cao cấp lý luận chính trị chiếm 100%, tỷ lệ cán bộ trẻ tăng 33,3%... Tỷ lệ đại học trong số quy hoạch đạt gần 90%. Có nhiều cán bộ trẻ, đủ chuẩn các mặt chuyên môn, chính trị và có năng lực lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ ở địa phương.
Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy A Lưới Lê Thanh Nam đánh giá: “Việc quy hoạch, bổ sung quy hoạch cán bộ được Đảng ủy thị trấn A Lưới thực hiện theo phương châm “động” và “mở”, đảm bảo yêu cầu trước mắt và lâu dài. Công tác quy hoạch cán bộ được tiến hành đúng nguyên tắc và công khai dân chủ. Số cán bộ được đưa vào diện quy hoạch đều đảm bảo tiêu chuẩn về phẩm chất và năng lực, được tín nhiệm cao”. Ngoài ra, hằng năm Đảng ủy thị trấn tổ chức đánh giá về đội ngũ cán bộ để có sự điều chỉnh, bố trí hợp lý, kịp thời thay thế số cán bộ không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Nhờ đó, các chức danh chủ chốt nhiệm kỳ mới (2015 – 2020) có nhiều đổi mới, có tính kế thừa, đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định, bao gồm những đồng chí tiêu biểu, có phẩm chất, năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, chính trị. 
Cùng với công tác đào tạo, bồi dưỡng, bố trí sử dụng cán bộ, việc kết nạp đảng viên được Đảng ủy thị trấn tiến hành thường xuyên. Trong nhiệm kỳ qua đã kết nạp 84 đảng viên mới, kiện toàn tổ chức từ 13 chi bộ lên 15 chi bộ trực thuộc Đảng ủy. Vai trò lãnh đạo, điều hành của chính quyền cơ sở ngày càng được nâng cao, nhiều phong trào được đẩy mạnh. Cán bộ, đảng viên không ngừng trưởng thành, phát huy tốt vai trò trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Theo đánh giá của Huyện ủy A Lưới, công tác cán bộ của thị trấn A Lưới luôn thể hiện sự đồng bộ qua các khâu tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí sử dụng, đề bạt, bổ nhiệm… không đặt nặng hoặc xem nhẹ khâu nào. Đáng ghi nhận, công tác đánh giá cán bộ được tiến hành thường xuyên, công khai, minh bạch, căn cứ vào tiêu chuẩn đã xây dựng... Qua công tác cán bộ, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ đã được nâng lên rõ rệt. Đội ngũ cán bộ đã phát huy tốt vai trò hạt nhân lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ của lĩnh vực, ban, ngành mình phụ trách.
Thành tựu trong công tác cán bộ của thị trấn A Lưới đã góp phần tạo nên những đổi thay rõ nét diện mạo của đô thị phố núi. Chính quyền, các ban, ngành ở địa phương đã kịp thời cụ thể hoá các nghị quyết của Đảng ủy thành các chương trình hành động cụ thể, sát đúng với tình hình. Đồng thời, tập trung chỉ đạo quyết liệt, nhất là các dự án, chương trình trọng điểm. Chú trọng phát huy nội lực, nguồn lực con người; khai thác, sử dụng có hiệu quả tài nguyên thiên nhiên, huy động tối đa tiềm năng của các thành phần kinh tế để thực hiện mục tiêu xây dựng và phát triển thị trấn xứng tầm là trung tâm chính trị, hành chính, kinh tế, văn hóa, đủ sức lan tỏa kéo theo các địa phương trong vùng phát triển bền vững.

BÁ TRÍ

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP