Chính trị - Xã hội Xây dựng Đảng

28/02/2018 - 08:27

Đảng bộ xã Hương Toàn: Lần đầu đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh tiêu biểu

TTH - Năm 2017, Đảng bộ xã Hương Toàn là một trong 4 tổ chức cơ sở (TCCS) Đảng được Thị ủy Hương Trà khen tặng danh hiệu trong sạch, vững mạnh tiêu biểu và cũng là lần đầu tiên kể từ khi thành lập (1980), Đảng bộ Hương Toàn đạt danh hiệu này.

Đảng bộ xã Hương Toàn hiện có 162 đảng viên, tham gia sinh hoạt tại 20 chi bộ, trong đó có 1 chi bộ ghép Dương Sơn- Cổ Lão. Giai đoạn trước 2008 và những năm 2009-2012, Đảng bộ xã Hương Toàn không đạt trong sạch, vững mạnh.

Bí thư Thị ủy Hương Trà trao bằng khen cho các đơn vị được công nhân "trong sạch vững mạnh tiêu biểu 2017"

Bí thư Đảng ủy xã Hương Toàn – ông Tống Hồ Thanh Xuân nhìn nhận: Hương Toàn là xã có nhiều tiềm năng, thế mạnh trong phát triển kinh tế, nhưng vai trò lãnh đạo của Đảng bộ chưa được phát huy. Trước đây, năm nào xã cũng có đảng viên, cán bộ bị kỷ luật, công tác phát triển đảng ở địa phương cũng gặp nhiều khó khăn. Đảng bộ chỉ tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế mà không tìm giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng...

Trước thực trạng đó, Đảng bộ xã cùng với sự chỉ đạo sát sao của Ban Thường vụ Thị ủy đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế để cố gắng khắc phục; rà soát, bổ sung quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ rõ ràng cho từng thành viên trong Đảng bộ. Đồng thời, tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các chi bộ, xây dựng và củng cố các tổ chức trong hệ thống chính trị; lãnh, chỉ đạo các thôn đẩy mạnh chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới... Từ những bước đi cụ thể, vượt qua những thách thức, khó khăn, liên tục trong 3 năm (2014-2016), Hương Toàn được công nhận là Đảng bộ “Trong sạch, vững mạnh”. Năm 2017, xã cũng về đích chương trình xây dựng nông thôn mới, 19/19 tiêu chí đến nay đã cơ bản đạt.

Đáng ghi nhận, trong năm qua, công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ xã Hương Toàn có nhiều đổi mới, sáng tạo, thu được nhiều kết quả tích cực. Đảng ủy xã đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo trên tất cả các lĩnh vực, trong đó có các chương trình trọng điểm phù hợp với đặc thù và tình hình thực tế của địa phương. Xác định công tác giáo dục chính trị tư tưởng là yếu tố quan trọng, Đảng bộ xã Hương Toàn thường xuyên quán triệt và tổ chức cho cán bộ, đảng viên nhận thức và thực hiện tốt các nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Công tác xây dựng, củng cố tổ chức Đảng gắn với xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh đạt được nhiều kết quả quan trọng. Bí thư Đảng ủy xã Hương Toàn Tống Hồ Thanh Xuân cho biết: “Một số cán bộ chủ chốt của các ban ngành, đoàn thể của xã chưa đạt chuẩn về trình độ, nên trong năm 2017, Đảng ủy xã đã họp bàn, vận động các đồng chí chưa đạt chuẩn rút khỏi các chức vụ đang giữ, như Chủ tịch Hội Nông dân, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh và bổ sung 2 đồng chí có bằng cấp phù hợp vào các vị trí này. Đối với đội ngũ cán bộ, công chức chưa đủ biên chế theo Nghị định 92 thì năm 2017 cũng đăng ký thi tuyển và đến nay đã cơ bản đủ”.

Xác định phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, Đảng bộ Hương Toàn đã chỉ đạo các chi bộ thôn lãnh đạo thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, chuyển từ đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng sen lấy hạt, mô hình cánh đồng mẫu, trồng hành lá. Tiến hành hợp đồng với các công ty, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh để cung cấp giống, vật tư và tiêu thụ sản phẩm cho nông dân. Đến nay, mức thu nhập bình quân đạt trên 25 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 5%. Xã đã đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, từng bước làm đổi thay bộ mặt nông thôn mới.

Bài, ảnh: Hoài Nguyên

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP