Chính trị - Xã hội Xây dựng Đảng

18/03/2013 - 05:48

Đảng bộ xã Phú Thanh vươn lên từ yếu kém

TTH - Trong năm 2012, với 6/9 chi bộ đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh và 3/9 chi bộ  hoàn thành tốt nhiệm vụ, Đảng bộ xã Phú Thanh (Phú Vang) đã được Huyện ủy Phú Vang công nhận đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh. Có được kết quả này là nhờ sự đoàn kết, cố gắng vươn lên của Ban Thường vụ Đảng ủy cũng như các đảng viên trong toàn đảng bộ.

Lế kết nạp đảng viên mới ở Phú Thanh

Bài học kinh nghiệm

Những năm trước đây, tình trạng mất đoàn kết nội bộ đã khiến cho Đảng bộ xã Phú Thanh bị đánh giá là yếu kém. Đồng chí Mai Xuân Hiền, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Phú Vang, nhận xét: “Tồn tại lớn nhất ở Đảng bộ Phú Thanh trước đây là tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình, sức chiến đấu trong đảng bộ yếu. Một số đồng chí đảng viên cao tuổi, hạn chế trong cập nhật thông tin nên thiếu thực tế. Nhiều đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy vẫn còn khúc mắc với nhau khiến Đảng bộ chưa thể mạnh lên được”. Năm 2012 là năm Đảng bộ xã Phú Thanh quyết tâm “xốc’’ lại đội hình. Với phương châm hướng về cơ sở, bắt đầu từ cơ sở, Đảng bộ đề ra các chương trình hành động để xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh. Với sự chỉ đạo sát sao của Huyện ủy Phú Vang, Đảng ủy xã Phú Thanh tiến hành tổ chức kiểm điểm, đánh giá tình hình, phân tích chất lượng đảng viên và đánh giá phân loại tổ chức cơ sở đảng một cách khách quan, nghiêm túc. Từ đánh giá đúng thực trạng, các chi bộ đề ra các giải pháp khắc phục những mặt yếu kém, khuyết điểm, nổi cộm cụ thể. Trong sinh hoạt chi bộ, duy trì lịch sinh hoạt định kỳ, đúng giờ giấc quy định, số đảng viên tham dự phải đầy đủ. Các nghị quyết được xây dựng trên cơ sở thảo luận, bàn bạc kỹ lưỡng, khắc phục tình trạng hình thức. Công tác giáo dục, tuyên truyền đảng viên về đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước được chú trọng tăng cường. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được triển khai gắn với chương trình nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở. Công tác phát triển đảng viên vừa bảo đảm số lượng, vừa chú trọng chất lượng; các chi bộ thường xuyên kiểm tra, quản lý giáo dục cán bộ, đảng viên về đạo đức lối sống; thực hiện nghiêm quy định những điều đảng viên không được làm. Cùng với việc củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng, công tác điều hành của UBND xã ngày càng hiệu quả. Việc tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân thực hiện theo quy định, nhiều vụ việc tồn đọng đã được giải quyết. Mặt trận và các đoàn thể được củng cố về tổ chức và có nhiều chuyển biến tích cực trong việc đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, tập trung động viên đông đảo quần chúng tham gia các nhiệm vụ ở địa phương, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Các đồng chí cấp ủy đi sâu, đi sát kịp thời giải quyết những vấn đề nổi cộm trong nội bộ nhân dân; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” góp phần tích cực vào việc huy động nội lực trong dân thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn. Bên cạnh đó, tập thể và cá nhân các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy gắn việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với việc triển khai kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Qua kiểm điểm, tập thể và cá nhân Ban Thường vụ Đảng ủy xã, đã thực sự thấm nhuần tinh thần tự phê bình và phê bình, cầu thị, chân thành và tự giác chấp hành kỷ luật, kỷ cương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; giải tỏa tư tưởng cho nhau, gần gũi, thân thiết, hiểu biết nhau hơn, xây dựng khối đoàn kết, gắn bó chặt chẽ giúp nhau cùng tiến bộ.

Hướng phấn đấu

Đồng chí Hồ Khắc Linh, Bí thư Đảng ủy xã Phú Thanh, cho biết, để giữ vững danh hiệu trong sạch vững mạnh trong năm 2013, Đảng ủy tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, quán triệt các Nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy, Huyện ủy và đặt biệt là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI); đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, đảng viên; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, quyết tâm đẩy lùi tệ nạn tham nhũng, lãng phí theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X). Đồng thời, chỉ đạo các chi bộ và đảng viên thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị, Hướng dẫn 01-HD/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Huyện ủy về các chuẩn mực đạo đức làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; đưa nội dung học tập và làm theo lời Bác thực sự trở thành nhiệm vụ thường xuyên của toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ.

Trong đó, trước mắt, Đảng ủy xã Phú Thanh tập trung chỉ đạo các chi bộ đề ra các biện pháp khắc phục, sửa chữa thiết thực, khả thi; kết hợp “chống và xây”, “xây và chống”, nói đi đôi với làm, tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc, trì trệ hiện nay sau khi tiến hành kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4. Ngoài ra, Đảng ủy sẽ phát huy hơn nữa tinh thần đoàn kết trong toàn Đảng bộ, để xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch vững mạnh.

Bài và ảnh: Hào Vũ

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP