Bạn đọc Bạn đọc viết

11/04/2014 - 10:39

Đang chờ phương án lựa chọn của ông Sự và văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh

TTH - “Từ ngày hẹn nhận kết quả theo Giấy biên nhận đến nay đã hơn một năm nhưng tôi vẫn chưa nhận được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) trong khi hồ sơ đầy đủ và tôi có đủ điều kiện để được cấp giấy theo quy định của pháp luật”- ông Nguyễn Sự ở 27 Tố Hữu, phường Phú Hội, TP Huế cho biết lý do như vậy khi khiếu nại Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất (VPĐKQSDĐ) TP Huế không cấp GCNQSDĐ cho ông.

Theo ông Sự, ngày 31/10/2012, ông tiến hành nộp các thủ tục xin cấp GCNQSDĐ ở địa chỉ 27 Tố Hữu, phường Phú Hội. VPĐKQSDĐ TP Huế đưa Giấy biên nhận ghi ngày trả kết quả là 12/12/2012. Sau đó, ông đã thực hiện nghĩa vụ nộp lệ phí trước bạ căn cứ theo thông báo của Chi cục Thuế TP Huế. Đến ngày hẹn trả kết quả, ông đến nhận GCNQSDĐ nhưng cán bộ VPĐKQSDĐ trả lời là đang xin ý kiến chỉ đạo của Sở Tài nguyên - Môi trường. Từ đó đến nay hồ sơ của ông vẫn chưa được giải quyết.

Ngôi nhà ông Nguyễn Sự tại 27 đường Tố Hữu, TP Huế

Trả lời về vụ việc này, ông Trần Hùng Nam, Phó Trưởng phòng Tài nguyên - Môi trường, Giám đốc VPĐKQSDĐ TP Huế cho biết, trong quá trình đơn vị thẩm định hồ sơ thì UBND tỉnh mời UBND TP Huế làm việc liên quan đến hướng giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Sự. Cụ thể, đoạn đường Tố Hữu bị lệch tim đường nên diện tích hiện trạng thửa đất của ông Sự nhỏ hơn diện tích đất còn lại sau khi thu hồi (còn 38,8m2). Sau đó, UBND tỉnh có quyết định điều chỉnh chỉ giới xây dựng ở đường Tố Hữu (đoạn từ đường Bà Triệu đến đường Nguyễn Lương Bằng) trùng với chỉ giới đường đỏ. Với quyết định mới này, diện tích đất còn lại của nhà ông Sự lớn hơn 40m2.

Ngày 26/2/2014, UBND tỉnh tổ chức cuộc đối thoại đối với ông Nguyễn Sự và đã kết luận 2 phương án để ông Sự lựa chọn. Phương án 1, nếu gia đình ông Sự muốn bố trí đất tái định cư (TĐC) thì phải có đơn đề nghị cơ quan chức năng thu hồi đất tại 27 Tố Hữu. Phương án 2, nếu gia đình ông Sự rút đơn khiếu nại, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo UBND TP Huế cấp GCNQSDĐ với diện tích 40,67m2 (theo bản vẽ hiện trạng nhà đất do Trung tâm Kỹ thuật thuộc Sở Tài nguyên - Môi trường lập) theo quy định. Ông Sự đã có ý kiến sẽ trao đổi, bàn bạc với gia đình về 2 phương án trên và có đơn gửi cơ quan chức năng để lựa chọn phương án.

Mới đây, qua làm việc với cơ quan chức năng liên quan, chúng tôi được biết, ông Sự chưa đưa ra phương án lựa chọn và UBND tỉnh chưa có văn bản chỉ đạo nên UBND TP Huế chưa có cơ sở để cấp GCNQSDĐ. 

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP