Chính trị - Xã hội Xây dựng Đảng

16/01/2020 - 19:26

“Đảng Cộng sản Việt Nam - Trí tuệ, bản lĩnh, đổi mới vì độc lập tự do và chủ nghĩa xã hội”

TTH - Là chủ đề hội thảo khoa học cấp Quốc gia do Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức sáng 16/1.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng; Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng chủ trì hội thảo tại điểm cầu Trung ương. UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Trường Lưu; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Thanh Hà; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Phan Ngọc Thọ chủ trì tại điểm cầu Thừa Thiên Huế.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân về học và làm theo Bác

Kế thừa, phát huy những thành quả cách mạng

Phát biểu tại hội thảo, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng khẳng định, đây là dịp để nhìn lại chặng đường của Đảng trong 90 năm qua; ôn lại những khó khăn, gian khổ, hy sinh cũng như những thắng lợi vẻ vang mà Nhân dân ta giành được dưới sự lãnh đạo của Đảng; đúc kết những kinh nghiệm quý báu và đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong giai đoạn cách mạng hiện nay.

“Ôn lại những khó khăn, gian khổ, những hy sinh vô bờ bến của đồng bào, chiến sĩ ta cùng những thắng lợi vẻ vang của Nhân dân ta đã đạt được dưới sự lãnh đạo của Đảng, chúng ta càng trân trọng quá khứ, nâng niu, giữ gìn những thành quả cách mạng; càng thấm thía và biết ơn vô hạn những công ơn trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn vàn kính yêu; càng thấu hiểu, tin yêu, tự hào hơn về dân tộc ta, một dân tộc anh hùng, thông minh và sáng tạo; tự hào về Đảng ta, Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, một lòng, một dạ chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân”, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng nhấn mạnh.

Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng khẳng định, 90 năm qua, Đảng ta đã giữ vững và tăng cường bản chất cách mạng và tính tiên phong của Đảng; xây dựng Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức. Đảng lãnh đạo toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân; kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; giữ gìn hòa bình, ổn định, chủ động và tích cực hội nhập để phát triển đất nước; nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

Thường xuyên bồi dưỡng lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên là việc làm thường xuyên của tổ chức Đảng (Trong ảnh: Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh trao bằng trung cấp chính trị cho các học viên)

Nâng cao sức chiến đấu của Đảng

Hội thảo đã nhận được hơn 60 tham luận của các nhà khoa học, đại diện các cơ quan Đảng, Nhà nước, lãnh đạo một số tỉnh, thành phố trong toàn quốc. Mở đầu phần tham luận tại hội thảo, PGT. TS Trần Thu Hương, Học viện Hành chính Quốc gia đã tập trung làm rõ hơn con đường cách mạng của Đảng và khẳng định: “Chỉ theo con đường của Đảng mới dẫn đến những thành công dù có khó khăn đến mấy. 90 năm qua, từ nô lệ chúng ta đã làm chủ đất nước”.

UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng Lại Xuân Môn phát biểu đầy tự hào: “Cao Bằng là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh trở về sau bao năm bôn ba tìm đường cứu nước để khởi nguồn cho phong trào cách mạng. Nơi chứng kiến lịch sử vẻ vang của Đảng... Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã soi đường cho toàn dân đứng lên lật độ chế độ phong kiến, mở ra kỷ nguyên mới, đem lại sự ấm no cho người dân”.

Tham luận tại hội thảo, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tuyên Quang Nguyễn Hồng Thắng đã nêu bật những năm tháng lịch sử hào hùng của dân tộc, của Đảng tại Tuyên Quang mà đỉnh cao là cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945. Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, Nhân dân cả nước đồng loạt vùng dậy, tiến hành tổng khởi nghĩa giành chính quyền, đưa dân tộc ta tiến vào một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

Một số ý kiến tham luận xác định, cần tập trung xây dựng Đảng về đạo đức. Đạo đức cách mạng luôn đặc biệt quan trọng trong công tác xây dựng Đảng kể cả trong lý luận và thực tiễn. Ngay như trong tác phẩm “Đường kách mệnh”, Bác Hồ đã đặt vấn đề đạo đức cách mạng lên hàng đầu. Bác nói: “Đảng ta là đạo đức, là văn minh”. Bên cạnh những thành quả rất lớn thì trong Đảng vẫn còn những tồn tại, khuyết điểm. Đó là, một bộ phận cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, gây nên những hậu quả khôn lường. Do vậy, ngoài xây dựng chính trị thì cần xây dựng Đảng về đạo đức. Muốn vậy, ngoài tiếp tục tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, nhấn mạnh đến vấn đề đạo đức trong Đảng, thì mỗi cán bộ, đảng viên cần tự giáo dục, soi rọi lại bản thân. 

Các ý kiến phát biểu tại hội thảo đều khẳng định, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là một tất yếu của lịch sử, đáp ứng yêu cầu giành độc lập dân tộc và phát triển đất nước. Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa quyết định đến thành công của cách mạng Việt Nam.

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đúc rút, thực tiễn phong phú của cách mạng Việt Nam trong suốt 90 năm qua đã chứng minh rằng, sự lãnh đạo đúng đắn, suốt sáng của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng nước ta. Chính trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta đã tôi luyện qua thử thách và không ngừng trưởng thành, dày dạn kinh nghiệm để ngày càng xứng đáng với vai trò sứ mệnh lãnh đạo cách mạng, xứng đáng sự tin cậy của Nhân dân. Cũng chính trong quá trình đó, Đảng đã thể hiện mạnh mẽ bản lĩnh trí tuệ lớn lao của mình; tích lũy những bài học quý báu, hun đúc truyền thống vẻ vang của Đảng quang vinh mà chúng ta phải ra sức gìn giữ và phát huy trong điều kiện mới.

Bài, ảnh: Anh Phong

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP