04/08/2015 - 07:19

Dâng hoa, báo công lên Bác

TTH - Chiều 3/8, lãnh đạo tỉnh gồm các ông: Nguyễn Ngọc Thiện, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Trần Thanh Bình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lê Trường Lưu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Cao, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Phùng, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh và các vị trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh; đại biểu các đoàn tham dự Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ IV, giai đoạn 2015 – 2020 đã dâng hoa, báo công lên Bác.

Lãnh đạo tỉnh dâng hoa, báo công lên Bác. Ảnh: Võ Nhân

Tại lễ dâng hoa, báo công thay mặt lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Cao đã đọc diễn văn nêu rõ: Kể từ ngày Bác ra lời kêu gọi “Thi đua Ái quốc”, các phong trào thi đua yêu nước luôn là động lực to lớn thúc đẩy phong trào cách mạng quần chúng. Thực hiện lời dạy của Bác, những năm qua, công tác thi đua, khen thưởng; phong trào thi đua trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác chỉ đạo, tổ chức các phong trào thi đua và công tác thi đua, khen thưởng ngày càng đạt chất lượng và hiệu quả cao... Tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, đồng thời, để làm tốt hơn nữa nhiệm vụ được giao trong thời gian tới, các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh sẽ tập trung thực hiện tốt những nội dung: Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng. Nhân rộng các gương điển hình tiên tiến, các tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong các phong trào thi đua. Quan tâm đến công tác xây dựng Đảng và các tổ chức chính trị - xã hội thật vững mạnh...

Tin, ảnh: Hào Vũ

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP