Bạn đọc Bạn đọc viết

30/09/2019 - 14:32

Đang thực hiện các thủ tục để cấp giấy chứng nhận cho hộ ông Em, bà Thu

TTH - Hồ sơ đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở gắn liền với đất (gọi tắt là GCN) đã được Trung tâm Hành chính công TP. Huế tiếp nhận, nhưng bị chậm trả kết quả. Đó là phản ánh của vợ chồng ông Nguyễn Văn Em, bà Nguyễn Thị Thu, trú tại số 10 ngõ 5, kiệt 4 đường Nguyễn Phúc Lan, phường Kim Long, TP. Huế.

 Nhà tại số 10 ngõ 5, kiệt 4, đường Nguyễn Phúc Lan, phường Kim Long, vợ chồng ông Em đang làm thủ tục cấp giấy chứng nhận

Theo phản ánh: Vợ chồng ông Em mua nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước theo Quyết định (QĐ) số 2566 ngày 31/12/2017 của UBND TP. Huế. Hộ ông Em đã trả hết số tiền mua nhà, đã có biên bản thanh lý hợp đồng. Ngày 18/4/2017, ông Em nộp hồ sơ (gồm đơn đăng ký cấp GCN; hợp đồng mua nhà thuộc sở hữu Nhà nước; biên bản thanh lý hợp đồng; biên lai nộp tiền vào ngân sách Nhà nước; bản vẽ hiện trạng; hộ khẩu; chứng minh Nhân dân) tại Trung tâm Hành chính công TP. Huế. Thời gian hẹn trả kết quả giải quyết hồ sơ là ngày 25/5/2017. Tuy nhiên đến nay, gia đình ông Em vẫn chưa được trả kết quả.

Ngày 6/3/2019, gia đình ông Em mới nhận được văn bản của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai TP. Huế (gọi tắt là CNVPĐKĐĐ) về việc xin lỗi, do thời gian giải quyết hồ sơ kéo dài so với giấy biên nhận. Ông Em cần câu trả lời, bao lâu nữa thì gia đình ông mới có GCN?

Theo thông tin và trả lời từ CNVPĐKĐĐ: Ngày 31/12/2007, UBND TP. Huế có QĐ số 2566 về việc bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước, trong đó có ông Em, bà Thu. Cùng ngày, Trung tâm Quản lý nhà và đất TP. Huế đã lập hợp đồng số 89 về việc mua bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước cho ông Em bà Thu với diện tích đất ở 94,7m2 và diện tích nhà 32,1m2 (có số thửa 71, tờ bản đồ 14), tổng giá bán nhà ở là 11.303.400 đồng.

Ngày 8/10/2015, Trung tâm Phát triển quỹ đất TP. Huế lập biên bản thanh lý hợp đồng số 91 thuộc hợp đồng số 89 ngày 31/12/2007 thể hiện ông Em bà Thu đã nộp đủ tiền.

Ông Em, bà Thu đăng ký cấp GCN với diện tích đất 94,7m2 (có số thửa mới 63, tờ bản đồ 14). Tuy nhiên, theo bản vẽ hiện trạng nhà đất số 1608 lập ngày 4/7/2017 thì thửa đất có diện tích 103,3m2. UBND phường xác nhận diện tích đất tăng 8,6m2 so với bản vẽ năm 2007 (tại thời điểm mua bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước) là do sai số đo đạc.

Qua làm việc, ông Em có ý kiến: Hiện trạng gia đình ông sử dụng theo bản vẽ mua nhà thuộc sở hữu Nhà nước năm 2007, không cơi nới thêm; đề nghị lập lại bản vẽ và cấp GCN theo hiện trạng sử dụng và bản vẽ năm 2007.

Sau khi kiểm tra đo đạc lại hiện trạng thửa đất, kết quả: thửa đất có diện tích 94,7m2, các chủ sử dụng đất tiếp giáp đã ký xác nhận ranh giới và đã được UBND phường Kim Long xác nhận. Trên đất có 1 nhà tầng với diện tích xây dựng 70,0m2, tăng 37,9m2 so với diện tích mua nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước. UBND phường xác nhận, nhà mua nhà thuộc sở hữu Nhà nước, đến năm 1999 cơi nới thêm. Theo đó, ngày 17/10/2018, CNVPĐKĐĐ đã thẩm định đề xuất trường hợp ông Em, bà Thu: Công nhận quyền sử dụng đất với diện tích 94,7m2 đất ở không thu tiền sử dụng đất; chứng nhận quyền sở hữu nhà ở theo hiện trạng với diện tích xây dựng 70,0m2.

Ngày 27/11/2018, ông Em, bà Thu đã hoàn tất nghĩa vụ tài chính đối với thửa đất nêu trên. Do đó, CNVPĐKĐĐ đã in GCN và chuyển hồ sơ đến Phòng Tài nguyên & Môi trường (TN&MT) TP. Huế để kiểm tra hồ sơ và trình UBND TP. Huế cấp GCN.

Tuy nhiên, ngày 25/1/2019, Phòng TN&MT có công văn số 160 đề nghị UBND TP. Huế chỉ đạo CNVPĐKĐĐ chỉ giải quyết hồ sơ cấp GCN nêu trên, sau khi có kết luận của Thanh tra tỉnh, liên quan đến các trường hợp mua bán nhà theo Nghị định 61 ngày 5/7/1994 của Chính phủ và được UBND TP. Huế thống nhất. Theo đó, ngày 30/1/2019, CNVPĐKĐĐ đã có văn bản thông báo chờ (thư xin lỗi) cho chủ sử dụng đất nêu trên, nêu rõ lý do hồ sơ chưa được giải quyết.

Ngày 11/4/2019, UBND tỉnh có kết luận thanh tra số 116 về việc quản lý, sử dụng các khu nhà đất trong quá trình thực hiện chính sách quản lý nhà đất trước ngày 1/7/1991. Ngày 16/8/2019, Thanh tra tỉnh có công văn (CV) với nội dung: Đối với những trường hợp không nằm trong kết luận số 116 nêu trên, thì UBND TP. Huế tiến hành giải quyết thủ tục hành chính về đất đai theo quy định.

Ngày 26/8/2019, CNVPĐKĐĐ nhận CV số 3297 của UBND TP. Huế về việc yêu cầu căn cứ ý kiến của Thanh tra tỉnh tại nội dung CV759 nêu trên. CNVPĐKĐĐ đã kiểm tra, rà soát danh sách các hồ sơ tại phụ lục kèm theo kết luận Thanh tra số 116. Theo đó, trường hợp của ông Em, bà Thu tọa lạc tại số 10 ngõ 5 kiệt 4 Nguyễn Phúc Lan, phường Kim Long không nằm trong danh sách.

Như vậy, bởi những lý do khách quan nêu trên, nên xảy ra việc chậm trả kết quả cho trường hợp ông Em, bà Thu (đã có thư xin lỗi). Hiện, CNVPĐKĐĐ đã chuyển hồ sơ đến Phòng TN&MT giải quyết theo quy định và trình UBND TP. Huế cấp GCN cho ông Em, bà Thu trong thời gian sớm nhất.

Bài, ảnh: Quỳnh Anh

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích
ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP