Chính trị - Xã hội Xây dựng Đảng

17/07/2018 - 16:31

Đảng ủy Công an tỉnh học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7

TTH.VN - Ngày 17/7, Đảng ủy Công an tỉnh tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII) đến đội ngũ cán bộ chủ chốt trong cấp ủy cơ sở trực thuộc.

UVTV Tỉnh ủy, Đại tá Lê Quốc Hùng, Giám đốc Công an tỉnh quán triệt, chỉ đạo tại hội nghị 

Theo đó, cấp ủy cơ sở trực thuộc Đảng ủy Công an tỉnh đã được học tập, quán triệt những nội dung, những điểm mới trong Nghị Quyết Trung ương 7 (khóa XII) về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp; cải cách chính sách tiền lương và cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

Qua học tập, quán triệt giúp từng cán bộ, chiến sỹ, đảng viên nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; hiểu biết và nắm chắc những nội dung của Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII) để vận dụng vào thực tiễn công tác, chiến đấu, xây dựng lực lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. 

Sau học tập, quán triệt, cấp ủy các chi bộ tiếp tục tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII) cho cán bộ, đảng viên tại chi, đảng bộ cơ sở của đơn vị; đồng thời, xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện đạt kết quả cao nhất.

Tin, ảnh: Anh Phong

 

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP