30/09/2016 - 21:30

Đảng ủy Khối các Cơ quan tỉnh quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị

TTH - Chiều 30/9, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các Cơ quan tỉnh quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Quyết định 30 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về thi hành Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; triển khai các Kế hoạch của Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối; các Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối về “Đẩy mạnh và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Theo đó, các TCCS Đảng trực thuộc Đảng bộ Khối các Cơ quan tỉnh, tùy theo chức năng, nhiệm vụ của mình, sớm có kế hoạch triển khai các chỉ thị, quyết định, hướng dẫn của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Đảng ủy Khối trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; đưa các chỉ thị, quyết định, hướng dẫn sớm đi vào cuộc sống.

Anh Phong

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP