Chính trị - Xã hội Xây dựng Đảng

18/01/2022 - 14:27

Đảng Ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tuyên dương 10 đảng viên xuất sắc tiêu biểu

TTH.VN - Sáng 18/1, Đảng Ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tổ chức tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021 và tuyên dương 10 đảng viên xuất sắc tiêu biểu năm 2021. UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Quang Tuấn dự và chỉ đạo hội nghị.

Tuyên dương khen thưởng các đảng viên xuất sắc tiêu biểu năm 2021

Năm 2021, trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 kéo dài, tuy nhiên Đảng ủy Khối và các cấp ủy Đảng đã lãnh đạo, động viên cán bộ, đảng viên, người lao động trong toàn đảng bộ khối nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy thuận lợi, khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đầu hoàn thành tốt các mục tiêu, 9/9 các chỉ tiêu nghị quyết đề ra.

Nổi bật là việc triển khai học tập, quán triệt, xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, quy định của Đảng các cấp; tổ chức thành công cuộc thi báo cáo viên giỏi năm 2021. Tiếp tục thực hiện tốt các kế hoạch nâng cao đạo đức công vụ, sinh hoạt chi bộ chuyên đề và chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh toàn khóa. Chăm lo làm tốt công tác quy hoạch, xác nhận quy hoạch cấp ủy; củng cố, kiện toàn cấp ủy các cấp. Triển khai có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng…

Năm 2022, Đảng ủy Khối đề ra 8 chỉ tiêu cụ thể nhằm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị năm 2022 trong điều kiện bình thường mới. Trong đó, chú trọng đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” gắn với thực hiện chuyên đề toàn khóa về “ý chí tự lực tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tiễn của từng chi bộ, đảng bộ cơ sở.

Tin, ảnh: Thái Bình

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP