Chính trị - Xã hội An ninh - Quốc Phòng

23/02/2012 - 17:58

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 4

TTH - Ngày 23/2, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai các nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI (Nghị quyết Trung ương 4) cho đội ngũ cán bộ chủ chốt trong toàn Đảng bộ.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe ông Trần Thanh Bình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã quán triệt Nghị quyết số 12-NQ/TW về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Nghị quyết số 13-NQ/TW về “Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020”. Ông Trần Thanh Bình nhấn mạnh: Việc học tập, nghiên cứu quán triệt và tuyên truyền các nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng và rất quan trọng trong Đảng và trong nhân dân, là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của năm 2012 và có ý nghĩa to lớn đối với việc thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng, chỉnh đốn, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; phát triển nhanh và bền vững, nâng cao hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế trong giai đoạn hiện nay.

 

Thái Sơn

 

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP