07/07/2015 - 19:03

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh: 5 bài học kinh nghiệm trong lãnh, chỉ đạo đại hội

TTH - Ngày 7/7, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh tổ chức hội nghị lần thứ 17, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khóa II (mở rộng), nhằm tổng kết đại hội các đảng bộ, chi bộ cơ sở nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Nhìn chung, công tác chuẩn bị đại hội các đảng bộ, chi bộ cơ sở khá chu đáo, chặt chẽ từ khâu văn kiện, nhân sự, công tác tuyên truyền. Công tác nhân sự cấp ủy đảm bảo đúng nguyên tắc, quy trình, chất lượng, phát huy hiệu quả. Tuy nhiên, vẫn còn những tồn tại, hạn chế cần rút kinh nghiệm. Đó là, một số đơn vị chưa nắm chắc quy định của Trung ương; báo cáo kiểm điểm chưa chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, nhất là trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng; công tác nhân sự ở một số cấp ủy khóa trước chuẩn bị chưa chu đáo. Qua đó, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh đã rút ra 5 bài học kinh nghiệm trong quá trình lãnh, chỉ đạo đại hội.

Dịp này, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh cũng đã sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2015 và triển khai một số nội dung quan trọng khác.

Anh Phong

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP